bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьСистемний аналіз і управління

Системний аналіз і управління

Срок навчання:4

Код програми:124

Кафедра:Кафедра вищої математики та системного аналізу (405)


Системний аналіз - єдина універсальна спеціальність для всіх галузей економіки України.

Основні акценти в підготовці за фахом "Системний аналіз":

 • математичні методи аналізу систем (аналіз даних, системний аналіз, функціональний аналіз, нелінійний аналіз, статистичні методи аналізу систем, аналіз і прогнозування часових рядів);
 • математичні і комп'ютерні методи моделювання систем (моделювання складних систем, моделювання економічних і соціальних процесів, моделювання в логістиці та в управлінні запасами, нечіткі моделі і методи, моделі масового обслуговування, стохастичні моделі економічних процесів);
 • сучасні методи програмування та IT - технології: C++ (STL, Win32 API, MFC) , NET (C#, WinForms, WPF, ASP.Net Core, MVC 4), RDBMS (MS Sql, TSQL, MySQL), PHP, JAVA, OOP (Concepts core, Design patterns);
 • методи розробки алгоритмів (алгоритми і структури даних, алгоритми і аналіз складності, алгоритми прийняття рішень в складних системах);
 • методи управління складними системами (теорія управління, управління стохастичними системами, управління і прогнозування в умовах невизначеності, конфліктно-керовані системи, інформаційні технології та інтегровані системи управління, оптимальне управління);
 • методи теорії прийняття рішень (системи і методи прийняття рішень, нечіткі моделі прийняття рішень, методи прийняття рішень в умовах конфлікту, прийняття рішень при багатокритеріального оцінюванні).

Предметні галузі застосування системного аналізу:

 • фінансовий аналіз, аналіз тимчасових рядів
 • бізнес-моделювання економічних процесів
 • логістика і управління запасами
 • криптологія та кібербезпека
 • розпізнавання образів і штучний інтелект
 • системи масового обслуговування
 • системи підтримки прийняття рішень
 • інформаційні системи проведення рекламних кампаній
 • розробка баз даних
 • страхування
 • соціальні і біосистеми
 • обробка зображень
 • управління проектами
 • проектування інформаційних систем
 • пошукові і експертні системи

Гарант освітньо-професійної програми:

доктор фізико-математичних наук, професор

Ніколаєв Олексій Георгійович

a.nikolaev@khai.edu

 


 1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути