bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьМенеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування

Срок навчання:4

Код програми:281

Кафедра:Кафедра менеджменту (602)


Сутність управління полягає в організації спільної цілеспрямованої діяльності людей, їх груп та організацій, забезпеченні координації і взаємодії між ними. Головна мета менеджера у публічній або економічній (приватній) сфері – це з мінімальними витратами ресурсів та часу досягти максимальних результатів. Діяльність бізнесового менеджера спрямована на отримання прибутку, а робота публічного управлінця – на створення умов та реалізацію програм для соціально-економічного розвитку окремих регіонів чи держави в цілому. Публічний управлінець намагається раціонально використати та вдосконалити наявну інфраструктуру для задоволення потреб суспільства.

Публічне управління - це організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її збереження та впорядкування, спираючись на владну силу, яку обмежує суспільний контроль. Публічне управління складається з:

  • державного управління, яке спирається на державну владу;
  • регіонального управління, яке спирається на місцеву владу;
  • громадського управління, де суб'єктами є недержавні утворення.

Публічне адміністрування – це регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління, спрямована на реалізацію законів та інших нормативно- правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень та надання якісних адміністративних послуг.

Навчатися за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» університет запрошує вступників які прагнуть управляти країною, зробивши її комфортною для життя громадян. Університет здійснює підготовку фахівців для державного управління, громадської та політичної діяльності в Україні.

Разом з вивченням управлінських дисциплін студенти отримують поглиблені знання з організації роботи органів публічної влади, права та юридичного забезпечення державної служби, економіки, фінансів, бухгалтерського обліку, управління проектами, управління зв’язками з громадськістю, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. Навчальний процес, побудований за модульним принципом, забезпечує глибоке вивчення дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється відповідно до розвитку науки управління, розвитку демократії та громадянського суспільства та еволюції моделі управління в державному секторі України.

З метою підвищення професійної орієнтації студентів на кафедрі менеджменту проводяться круглі столи із представниками державних установ та громадський організацій, тренінги й майстер-класи.

Студенти мають можливість проходити практику в державних установах, органах місцевої влади, громадських організаціях та інших підприємствах України. Випускаюча кафедра разом з Центром кар’єри ХАІ всіляко сприяє успішному працевлаштуванню випускників. Раз на рік проводиться ярмарок вакансій, де студенти мають можливість зустрітися з роботодавцями.

Варіанти працевлаштування випускників: представницькі органи державної та місцевої влади, державні та місцеві органи виконавчої влади, державні і муніципальні установи; громадські організації; міжнародні неурядові організації, заклади освіти та інші.


Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат технічних наук, доцент Гончар Інна Олександрівна

innochke@gmail.com


 

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути