bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Психологія

Срок навчання:4

Код програми:53

Кафедра:Кафедра психології (704)


 Програма спрямована на підготовку фахівців із надання психологічної допомоги з питань особистісного розвитку та самореалізації, розв'язання міжособистісних взаємин, професійного становлення та вирішення складних життєвих ситуацій. Студенти засвоюють різноманітні підходи і методи практичної роботи у сфері психологічного консультування й психотерапії.

Студенти вивчають:

  • базові дисципліни: Історія психології, Основи анатомії і еволюції центральної нервової системи, Антропологія, Експериментальна психологія, Загальна психологія, Психологія сім’ї, Вікова психологія, Соціальна психологія;
  • спеціальні дисципліни: Психодіагностика, Основи психологічного консультування і корекції, Авіаційно-космічна психологія, Психологія соматичних хвороб, Основи сексології та сексопатології. Психологія статі та тендерних відносин, Сімейне та подружнє психологічне консультування.

Студенти беруть участь у різних тренінгах, самі розробляють і проводять їх, працюють на телефонах довіри, волонтерами соціальних служб. Наші студенти регулярно виступають на наукових конференціях і є традиційними переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом "Психологія" і конкурсів студентських наукових робіт.


Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат психологічних наук, доцент Жидко Максим Євгенович

m.zhydko@khai.edu


1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 сесместр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути