bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Право

Срок навчання:4

Код програми:81

Кафедра:Кафедра права (702)


2017 р. було відкрито спеціальність «Право». Мета нової спеціальності — підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та юридичні знання, вільно орієнтуватися у правових інститутах конкретних галузей права, діяти відповідно до принципів правової держави.

Програма готує фахівців, які забезпечують дотримання різних режимів доступу до інформації, упроваджують електронне урядування, здійснюють підготовку й укладання договорів у сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності. Випускники здатні розслідувати кримінальні правопорушення у сфері використання комп'ютерів і комп'ютерних мереж.

Програма «Повітряне право» дозволяє працювати на підприємствах, установах, організаціях аерокосмічної галузі. Випускники забезпечують вирішення різних спорів, які виникають у сфері авіаційних та транспортних правовідносин, здійснюють охорону прав інтелектуальної власності в аерокосмічній галузі, здатні консультувати з юридичних питань, зокрема з митного права, відшкодування шкоди, завданої на авіаційному транспорті, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за правопорушення в авіаційній сфері.

Проходження практики:

  • Колегія адвокатів України,
  • Міністерство юстиції України,
  • Державна судова адміністрація України,
  • Прокуратура Харківської області,
  • Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат юридичних наук, с.н.с.

Голубов Артем Євгенович

a.holubov@ khai.edu


 1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

Навчальні плани

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019

2020 2020

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути