bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьОблік і оподаткування

Облік і оподаткування

Срок навчання:1.4

Код програми:71

Кафедра:Кафедра фінансів, обліку і оподаткування (604)


Освітня програма є одною з престижних у сучасних умовах підготовки фахівців у галузі економічних знань. Успішна діяльність підприємства будь-якої форми власності неможлива без постійного обліку витрат виробництва, аналізу собівартості продукції і її калькулювання. У сучасних економічних умовах важливого значення набувають система незалежного фінансового контролю, вивчення законодавчих актів і нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту і оподаткування. Перераховані проблеми характеризують зміст професійної підготовки фахівців у галузі обліку і оподаткування.

Економіст з обліку і оподаткування - це затребуваний висококваліфікований фахівець, компетентний в проектуванні інформаційних систем, який вміє інтерпретувати і аналізувати дані про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати рекомендації для прийняття управлінських рішень, здійснювати аудит, кваліфіковано консультувати з питань оподаткування.

Сфери професійної діяльності випускників: корпоративні структури, компанії з управління активами, фінансово-кредитні установи, аудиторські компанії, страхові компанії, податкові, фінансові та контрольно-ревізійні органи, казначейства. Основні посади: бухгалтер, аудитор, ревізор, фахівець податкової і контрольно-ревізійної служб, начальник контрольно-ревізійного відділу, провідний економіст, фахівець-експерт з питань обліку і прогнозування діяльності підприємства, державний податковий інспектор, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

Ті, хто обирають цю освітню програму, вибирають і відповідальну роботу, яка не тільки вимагає від фахівця глибоких економічних знань, уваги, зосередженості, наполегливості й посидючості, але й необхідна в кожній сфері діяльності та на яку завжди є попит.


Гарант освітньо-професійної програми:

доктор економічних наук, професор Калінеску Тетяна Василівна

tetyana.calinescu@gmail.com


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути