bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьМіжнародний туристичний бізнес

Міжнародний туристичний бізнес

Срок навчання:4

Код програми:292

Кафедра:Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (605)


Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних економічних відносин, що володіють знаннями з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили, міжнародних фінансів, міжнародного туризма, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу є основною метою програми підготовки бакалаврів за освітньою програмою "Міжнародний туристичний бізнес".

Програма забезпечує формування та розвиток професійних знань і навичок, необхідних для здійснення міжнародної співпраці у галузі туризму, організації здатності працювати самостійно, розробляти та впроваджувати міжнародні проекти шляхом забезпечення багатопрофільної підготовки фахівців, здатних адаптуватися до нових тенденцій, видів та форм міжнародного туризму в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Бакалавр з міжнародних економічних відносин за освітньою програмою "Міжнародний туристичний бізнес" має змогу отримати знання та навички і здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин; обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та працювати як:

 • фахівець із туристичного обслуговування;
 • фахівець із міжнародного туризму;
 • фахівець із внутрішнього туризму;
 • фахівець із спеціалізованого туризму;
 • економіст з міжнародної торгівлі;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • аналітик з інвестицій;
 • фахівець з методів розширення ринків збуту;
 • консультант з економічних питань;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • економічний радник;
 • економіст;
 • агент з митного оформлення вантажів та товарів.

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат економічних наук, доцент Уварова І.С.

uvarovairina@i.ua


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

 • Ділова іноземна мова
 • Друга іноземна мова
 • Економіка та організація міжнародної туристичної діяльності
 • Міжнародні фінанси і облік у зарубіжних країнах
 • Міжнародна логістика і організація міжнародних перевезень
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний туризм (курсова робота)

8 семестр

 • Бізнес-планування у міжнародному туризмі
 • Виробнича практика
 • Дипломна робота бакалавра
 • Економіка та організація міжнародної туристичної діяльності (курсова робота)
 • Економічна дипломатія і міжнародна економічна політика
 • Міжнародне публічне і приватне право
 • Транснаціональні корпорації

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути