bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Логістика

Срок навчання:4

Код програми:73

Кафедра:Кафедра менеджменту (602)


Основним об'єктом управління логістики, як господарської діяльності, є матеріальний потік, що проходить по логістичному ланцюгу, починаючи від первинного джерела сировини через всі проміжні процеси аж до надходження готової продукції до кінцевого споживача. Об'єктами управління є також фінансові та інформаційні потоки.

Реалізація концепції логістики забезпечує ефективну діяльність виробничих, торгових і транспортних підприємств. Логістика дозволяє на науковій основі вирішувати безліч різноманітних завдань різної складності і масштабів:

  • прогнозування попиту і визначення на його основі необхідного запасу, розробка системи управління запасами;
  • визначення необхідної потужності виробництва і транспорту;
  • планування та реалізація постачання, виробництва, складування, збуту, транспортування;
  • проектування і моделювання функціонування логістичних систем;
  • узгодження цілей і координація діяльності окремих підприємств в ланцюгу поставок і різних підрозділів в рамках підприємства.

Навчальний процес, побудований за модульним принципом відповідно до вимог Болонської конвенції, забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється під вимоги бізнесу.


Гарант освітньо-професійної програми:

доктор технічних наук, професор Романенков Юрій Олександрович

Romanenkov.yu.a@gmail.com


 

7 семестр

8 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути