bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Менеджмент

Срок навчання:4

Код програми:73

Кафедра:Кафедра менеджменту (602)


Менеджмент – це вид трудової діяльності з управління колективами людей та організації діяльності підприємств. 

Освітня програма забезпечує набуття основних компетентностей, необхідних для роботи керівниками на підприємствах різних галузей економіки. Випускники матимуть знання та вміння, необхідні для визначення напрямків розвитку та постановки цілей підприємств, організаційного проектування, мотивування персоналу, планування, керівництва, контролю й аналізу діяльності підприємств, виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень, використання в професійній діяльності спеціальних інформаційних технологій. Освітня програма надає навички взаємодії, лідерства, командної та самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Менеджмент як вид трудової діяльності – це розумова праця, у результаті якої здійснюється процес управління колективами людей.

До задач менеджменту належать:

  • створення підприємства (організації),
  • визначення його місії, цілей та стратегії розвитку,
  • проектування та побудова системи управління,
  • управління його поточною діяльністю.

Робота менеджера складається з послідовних дій від прогнозування майбутньої діяльності, постановки цілей й планування заходів щодо їх досягнення, організації, мотивації та контролю виконання планів, до аналізу отриманого результату.

Менеджмент як наука, присвячена проблемам управління людьми, сформувався на початку ХХ століття. Засновниками менеджменту й наукової організації праці вважають Ф. Тейлора й А. Файоля. Наука менеджмент узагальнює практичний досвід та розробляє більш досконалі методи, форми та стандарти управління підприємствами та організаціями. Деякі вчені сприймають менеджмент як мистецтво виконувати роботу через інших людей.

Ефективний менеджмент полягає в умінні застосовувати саме ті методи управління, що відповідають особливостям підприємства та його зовнішнього середовища протягом певного періоду часу.


Гарант освітньо-професійної програми:

доктор економічних наук, доцент

Самойленко Інна Олександрівна

 


 

 1 семестр 

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути