bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Маркетинг

Срок навчання:4

Код програми:75

Кафедра:Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (605)


Маркетинг – одна з найбільш актуальних спеціальностей, забезпечує швидкий кар’єрний ріст, творчу роботу, можливість реалізувати свою індивідуальність у розробці та реалізації маркетингової політики компанії. Навчання за спеціальністю «Маркетинг» дозволяє не тільки отримати належний рівень знань, навичок і вмінь, а й можливість креативно займатися улюбленою справою.

Маркетинг стосується таких аспектів діяльності підприємств, як дослідження існуючих та освоєння нових ринків і ринкових сегментів, розробка нових товарів, формування товарної, цінової і політики збуту, організація комунікації зі споживачами (реклама, PR (public relations), стимулювання збуту, direct marketing та ін.).

Маркетолог – це фахівець, який поєднує знання в області економіки, менеджменту, статистики, соціології та психології. Основне завдання маркетолога – з урахуванням реальних можливостей компанії в конкурентному середовищі домогтися отримання компанією своєї частки ринку, яка забезпечить максимальний прибуток.

Маркетинг – одна з найбільш актуальних спеціальностей, забезпечує швидкий кар’єрний ріст, творчу роботу, можливість реалізувати свою індивідуальність у розробці та реалізації маркетингової політики компанії. Навчання за

Бакалавр з маркетингу може займатися створенням і просуванням бренду, робити пошукову оптимізацію сайтів, питаннями Інтернет-маркетингу, розробкою email та smm стратегій (просуванням у соціальних мережах), розробляти акції із стимулювання збуту, PR-кампанії, організовувати участь фірми у форумах та виставках, здійснювати моніторинг ринку, розробляти конкурентні стратегії фірми, працюючи на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки, у консалтингових та маркетингових установах,  в органах державного управління,  у міжнародних та недержавних організаціях й установах.


Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат економічних наук, доцент Голованова Майя Анатоліївна


1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Скачати навчальний план в pdf

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути