bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьІнтелектуальні системи та технології

Інтелектуальні системи та технології

Срок навчання:3

Код програми:122

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту (304)Інтелектуальні системи і технології включають в себе вивчення підходів, методів і технологій, що використовуються в сучасних інтелектуальних системах, розробку експертних, рекомендаційних, інтелектуальних інформаційно-пошукових, розрахунково-логічних систем Студенти знайомляться з технологіями створення інтелектуальних систем, такими як Prolog, Lisp, безліччю мов програмування (C # /. Net, C ++, Java, HTML / CSS, JavaScript, Assembler), математичними методами аналізу даних, методологіями проектування ПО.

Інформаційні технології вивчають:

 • обчислювальну техніку і програмування.
 • методи ефективної організації трудового процесу, пов'язаного з обробкою інформації.
 • процеси взаємодії людей, інформатизації суспільства, а також їх вплив на соціальні процеси.

В рамках спеціальності йде підготовка фахівців, здатних проектувати, реалізовувати, експлуатувати сучасні інформаційні системи та інформаційні технології (IS / IT).

Крім математичних, природничих і гуманітарних дисциплін Ви будете вивчати такі професійні і спеціальні дисципліни: інформаційні та комунікаційні технології, проектування і створення інформаційних систем, методи обробки інформації та знань, застосування системного аналізу та інформаційний менеджмент, математичне моделювання соціальних і економічних процесів, фінансова та актуарна математика, інформаційні технології управління.

В процесі навчання Ви ознайомитесь з останніми науковими досягненнями в області інформаційних технологій і програмування. Випускники спеціальності - це фахівці широкого профілю. Об'єкти їх досліджень знаходяться в таких областях науки і техніки як: комп'ютерна графіка, розподілені обчислення і комп'ютерні мережі, біомеханіка, моделювання в медицині, прогнозування соціальних процесів.

В рамках професійної та практичної підготовки студенти вивчають дисципліни, спрямовані на використання знань у різних сферах інформаційних технологій, зокрема:

 • проектування і реалізація складних розподілених інформаційних систем;
 • захист інформації в інформаційних системах і створення комплексних систем захисту;
 • інтеграція інформаційних систем (включаючи апаратне, програмне, інформаційне забезпечення, телекомунікації);
 • інженерія знань і системи штучного інтелекту, системи прийняття рішень;
 • веб-технології та веб-дизайн;
 • проектування комп'ютеризованих інтегрованих систем
 • управління виробничими процесами.

Випускники вміють:

 • розробляти інформаційну та математичну модель об'єкта дослідження,
 • алгоритмічно мислити,
 • професійно використовувати і розробляти сучасні інформаційні системи,
 • програмувати і ефективно використовувати обчислювальну техніку.

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат технічних наук, доцент Чумаченко Дмитро Ігорович

d.chumachenko@khai.edu


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути