bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьІнженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Срок навчання:1.9

Код програми:121

Кафедра:Кафедра інженерії програмного забезпечення (603)Магістр за цією спеціальністю буде знати:

 • системні основи програмної інженерії та зміст інженерних, організаційних і допоміжних процесів життєвого циклу програмного продукту;
 • особливості та принципи застосування моделей життєвого циклу програмного забезпечення;
 • методи планування, організації та моніторингу всіх фаз життєвого циклу програмного забезпечення;
 • моделі і процеси управління програмними проектами;
 • технології та інструментарій розробки та тестування програмного забезпечення загального та спеціалізованого призначення;
 • методи і засоби науково-дослідницької роботи в області інформаційних технологій;
 • етапи і принципи управління якістю процесів розробки протягом життєвого циклу виробництва програмного забезпечення.

У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей займають посади:

 • аналітик програмного проекту;
 • архітектор програмних систем;
 • керівник програмних проектів;
 • керівник групи розробників ПЗ;
 • розробник програмного забезпечення;
 • аналітики вимог;
 • розробник баз даних;
 • розробник Інтернет-порталів;
 • фахівець з якості програмного забезпечення;
 • фахівець з сертифікації програмного забезпечення.

В умовах українського ринку праці типовими посадами випускника крім вище зазначених є:

 • керівник IT-компанії по розробці програмних продуктів;
 • керівник відділу планування;
 • науковий співробітник в області програмної інженерії;
 • заступник директора з питань інформатизації та комп'ютеризації;
 • викладач дисциплін напрямку «Програмна інженерія» у вищих навчальних закладах.

Магістр може керувати роботами, пов'язаними з:

 • виявленням і специфікацією вимог замовника програмних систем;
 • розробкою і реалізацією архітектурних рішень програмних систем і компонент;
 • розробкою та інтеграцією компонент програмного забезпечення;
 • тестуванням і верифікацією програмного забезпечення;
 • консультуванням з питань інформатизації діяльності підприємства або організації;
 • дослідженням об'єктів і процесів програмної інженерії.

Гарант освітньо-професійної програми:

доктор технічних наук, професор Туркін Ігор Борисович

turkinse@gmail.com


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути