bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьІнформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Срок навчання:3

Код програми:29

Кафедра:Кафедра документознавства (801)


Саме інформаційні практики, оволодіння новітніми інформаційними розробками, технологіями інформаційного впливу  на  суспільство;  медіа-тренінги, практики візуалізації, поглиблене вивчення англійської мови, навчальна  співпраця в консульствах, міжнародних культурних і наукових центрах, представництвах україно-американських, україно-китайських, україно-європейських концернів дозволить вам отримати високий професійний рівень знань і компетенцій, бути    конкурентноздатними та  успішними на ринку інтелектуальної праці у всіх країнах світу!

Використовуючи новітні інформаційні технології документознавці-менеджери здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку й одержання інформації з різних галузей суспільно-економічного життя, вирішують проблеми професійної підготовки й підвищення кваліфікації керівників, пошуку резервів управлінського персоналу, удосконалюють стиль і культуру ділових відносин.

Службова інформація охоплює всі сторони виробничої й управлінської діяльності. Якість службових документів безпосередньо впливає на характер цієї діяльності та її результати. Документи є важливим чинником розвитку будь-якого підприємства, організації, фірми. Кваліфікована робота з технічною документацією вимагає спеціальної підготовки, високого рівня професійних знань, умінь і навичок.

Сучасні процеси євроінтеграції України, розширення економічних, політичних, культурних зв'язків зі світовим співтовариством вимагають створення ефективної системи митної комунікації, оптимальних моделей брокерської й декларантської діяльності. Підготовка студентів за такою спеціалізацією забезпечує поглиблене вивчання нормативно-правової бази, новітніх інформаційних технологій і специфіки документообігу в міжнародній сфері. 

Завдяки світовому авторитету ХАІ як лідера сучасної освіти і науки наш диплом без додаткової процедури підтвердження визнається на всіх континентах.


 

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат педагогічних наук, доцент

Карпенко Олена Олексіївна

o.karpenko@khai.edu


 

 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути