bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьГазотурбінні установки і компресорні станції

Газотурбінні установки і компресорні станції

Срок навчання:1.4

Код програми:142

Кафедра:Кафедра теорії авіаційних двигунів (201)


Студенти отримують знання, вміння і навички з гуманітарних, фундаментальних та прикладних природничих дисциплін, опановують предмети, які пов'язані з професійною та практичною підготовкою.

Навчальний процес і науково-дослідна робота на кафедрі забезпечені не тільки комп'ютерними класами, обладнаними сучасною електронно-обчислювальною технікою, а й солідною навчально-лабораторною базою, де проводяться стендові дослідження газотурбінних двигунів і їх вузлів, є кабінети курсового і дипломного проектування. Програмне комп'ютерне забезпечення навчального процесу, розроблене співробітниками кафедри, охоплює весь цикл проектування газотурбінного двигуна і дослідження його характеристик, враховує всі застосовувані типи і схеми двигунів.

Профілюючими дисциплінами для випускників є:

 • Теорія та розрахунок лопатевих машин
 • Нагнітачи природнього газу
 • Теорія газотурбінних двигунів і установок
 • Конструкція та міцність газотурбінних двигунів та установок
 • Технологія газотурбобудування
 • Газотурбінні установки, компресорні станції та газотранспортні мережі
 • Випробування і основи експлуатації газотурбінних установок
 • Комп'ютерне проектування елементів газотурбінних двигунів
 • Комбіновані парогазові установки
 • Теплотехнічні вимірювання і прилади
 • Обладнання компресорних станцій та газотранспортні мережі
 • Комп'ютерні системи проектування газотурбінних установок
 • Економіка виробництва
 • Екологічні аспекти проектування газотурбінних установок

Наші випускники працюють в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, на підприємствах з виробництва та експлуатації газотурбінної техніки різного призначення. Ця техніка використовується у морському, повітряному і наземному транспорті, в енергоустановках та газоперекачуючих агрегатах, охоплючи газотранспортну та енергетичну галузі промисловості.


Гарант освітньо-професійної програми:

доктор технічних наук, професор Бойко Людмила Георгіївна

l.boyko@khai.edu


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути