bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьЕнергетичний менеджмент та енергоефективність

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Срок навчання:1.4

Код програми:141

Кафедра:Кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії (402)


Сьогодні енергетика охоплює всі сфери науково-практичної діяльності людства. Рівень сучасних енергетичних систем вимагає висококваліфікованих кадрів з енергетичного менеджменту, які глибоко володіють не тільки навичками розробки, атестації та експлуатації таких систем, а й інформаційними технологіями створення нового бізнесу та управління інвестиційними програмами у сфері енергетики та інших сферах господарювання.

Глобальною метою роботи цих фахівців є реінженірінг бізнес-процесів, підняття корпоративних стандартів та нормативного регулювання підприємницької діяльності в галузі енергетики на новий рівень. Особливе значення ця проблема має для організацій і підприємств енергетичної сфери.

Фахівці з енергетичного менеджменту набувають певні права та зобов'язання щодо підвищення ефективності управління економікою, виробництвом та споживання електроенергії. У цих умовах роль енергоменеджера полягає в системному аналізі, конфігураційному менеджменті енергоспоживання, удосконаленні виробничих процесів, управлінні субпідряду, вимірюванні виробничих показників, контролі та оцінці ефективності енергозбереження, пошуку та аналізі інформації з енергоефективності, розробці перспективних планів розвитку енергопостачання споживачів і поточних планів профілактичних заходів. для вирішення таких проблем потрібні фахівці з енергетичного менеджменту, а їх володіння навичками розробника енергетичних установок з відновлюваними джерелами енергії надає істотних переваг у культурі енергоспоживання.

Базова підготовка енергоменеджера в спеціалізації:

 • енергетичний менеджмент малої енергетики;
 • енергетичний менеджмент споживання енергії;
 • енергетичне право.

Студенти вивчають:

 • економічні аспекти застосування традиційних і нових альтернативних енергоустановок;
 • принципи сучасної організації та управління виробництвом в енергетичній сфері;
 • маркетингові дослідження в енергетиці та енергоаудиті;
 • ефективний розподіл енергоресурсів між споживачами та управлінням енергосистемами;
 • інформаційні та комп'ютерні технології в енергетиці;
 • енергозберігаючі технології та енергоефективність на виробничих підприємствах, в технологічних процесах і в побуті;
 • методи вимірювання та облік енергоспоживання в традиційній та альтернативній енергетиці;
 • енергетичне право.

Фахівці з енергетичного менеджменту знаходять роботу в провідних енергетичних компаніях, лідируючих підприємствах і корпораціях, технологічних і науково-дослідних центрах, передбачена аспірантура.

Попит на фахівців з енергоменеджменту відкриває блискучі професійні перспективи.


 

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат технічних наук, доцент Шепетов Юрій Олексійович

i.shepetov@khai.edu


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути