bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьЕкономіка підприємства

Економіка підприємства

Срок навчання:4

Код програми:51

Кафедра:Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (605)


Економіка – це найбільш універсальна спеціальність, і професія економіста як і раніше є однією з найбільш затребуваних на ринку праці в Україні та країнах Європи.

Навчання за напрямом підготовки «Економіка» дозволяє отримати знання та навички в області економічного обґрунтування технічних, технологічних, організаційних і управлінських рішень, оволодіти навичками економічного моніторингу за їх впровадженням і виконанням. 

Основний акцент при цьому робиться на різних аспектах і особливостях ринкового господарювання, ціноутворення, маркетингу та менеджменту, економічного аналізу і планування, інвестиційного та інноваційного проектування, приватизації та реструктуризації підприємств, оцінки якості та конкурентоспроможності продукції, обґрунтуванні економічної ефективності господарських рішень. 

Концептуальною основою підготовки за цією програмою є адекватне відображення прогресивних підходів до ведення бізнесу. Сучасний спеціаліст з економіки повинен не просто інтуїтивно відчувати перспективні напрямки розвитку підприємства, а й вміти обґрунтовувати нестандартні рішення на основі застосування методів економічної діагностики, моделювання та креативного мислення.

Завершивши навчання за спеціальністю «Економіка», випускник може працювати на таких посадах: начальник відділу (управління) з економіки, провідний економіст, економіст I та II категорій, начальник планово-економічного відділу, начальник відділу управління і маркетингу, керівник аналітичного відділу, спеціаліст з ціноутворення, економіст з планування, економіст з праці і заробітної плати, економіст зі збуту, консультант з ефективності підприємництва, головний економіст, керівник підприємства.

Освітня програма орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для підприємств різних сфер діяльності, які беруть участь в прийнятті управлінських рішень, що потребують економічного обґрунтування та оцінки ефективності, а також в створенні власного бізнесу.

Набуття знань і навичок:

  • здійснення ефективної економічної діяльності, аналіз і діагностика в сфері економіки;
  • економічне обґрунтування управлінських рішень.

Гарант освітньо-професійної програми:

доктор економічних наук, професор

Давидова Ірина Олегівна

i.davydova@khai.edu

 


 

 

1 семестр

2 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

7 семестр 

8 семестр 

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути