bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьСвітова економіка

Світова економіка

Срок навчання:1.4

Код програми:51

Кафедра:Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (605)


Підготовка магістрів за освітньою програмою «Світова економіка» спрямована на вироблення у них компетенції з аналізу економічної кон'юнктури, стану окремих світових товарних ринків, а також прогнозування та економічного моделювання в міжнародних економічних відносинах із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій.

Магістр буде готовий вирішувати такі завдання:

 • організовувати роботу компанії з виходу на міжнародні ринки;
 • розробляти плани і програми організації інноваційної діяльності на підприємстві та реалізовувати їх;
 • здійснювати економічне обґрунтування інноваційних проектів;
 • консультувати щодо перспективних напрямків зовнішньоекономічної діяльності;
 • консультувати з оптимальним методам регулювання зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних економічних відносин;
 • вести переговори, розробляти контракти з іншими зацікавленими учасниками;
 • вести комерційні переговори з іноземними партнерами;
 • розробляти і впроваджувати стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Основним видом професійної діяльності магістрів освітньої програми «Світова економіка» є економічна діяльність, що носить організаційно-управлінський характер в державних установах, а також підприємствах різних форм власності, науково-дослідницька діяльність.

У програмі здійснюється з'єднання поглибленого фундаментальної освіти і формування практичних навичок, а також навичок науково-дослідницької роботи, необхідних фахівцям для плідної роботи на різних управлінських посадах в державних і недержавних організаціях, в тому числі фінансових, структурах і реальному секторі економіки, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, які передбачають вихід на зовнішні ринки та залучення іноземних інвестицій.

Освітня програма орієнтована на підготовку кваліфікованих майбутніх керівників та працівників підрозділів різного рівня державних і комерційних структур, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, аналітиків і експертів в області міжнародних фінансових ринків, зовнішньоекономічної діяльності та регулювання зовнішньоекономічних відносин.

Фахівець здатен:

 • проводити повний економічний аналіз діяльності транснаціо­нальних компаній;
 • формувати стратегії розвитку підприємств та організацій, залучених до світогосподарських процесів.

Гарант освітньо-професійної програми:

доктор економічних наук, професор

Безпарточний Максим Григорович

confer.piel@gmail.com


 1 семестр

2 семестр

3 семестр

 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути