bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьПроектування та виробництво композитних конструкцій

Проектування та виробництво композитних конструкцій

Срок навчання:4

Код програми:134

Кафедра:Кафедра композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства (403)


Композиційні матеріали це матеріали які в майбутньому займуть найбільший обсяг застосування – авіаційні і ракетні конструкції, спортивний і медичний інвентар, транспорт і будівництво.

Предмет нашого навчання – проектування, розрахунок на міцність, виготовлення та випробування типових елементів конструкції - структури композиційних матеріалів, стрижнів, оболонок, балок, панелей обшивки і з'єднань деталей з композиційних матеріалів з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Навчання проводитиметься на основі постійного впровадження в навчальний процес новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, із залученням студентів до виконання бюджетних, госпдоговірних і контрактних науково-дослідних робіт. Щорічно, починаючи з третього курсу - 4-8 студентів переводяться на навчання за індивідуальним графіком із залученням до виконання посильних наукових робіт під керівництвом провідних вчених кафедри.

Значний інтерес до випускників виявляють керівники як державних, так і приватних підприємств з виробництва літаків, суден, медичного обладнання та спортінвентарю, багато закордонних фірм і їх філії в Україні.

Під час навчання ви пройдете шість ступенів досконалості:

  • розуміння законів природи вивчення фізики (аеро- і термодинаміки, механіки) і хімії.
  • розуміння законів суспільства - вивчення історії, філософії, економіки.
  • уміння розбиратися в техніці після освоєння деталей машин, теорії машин і механізмів, а також спеціальних предметів, де вивчають особливості застосування композиційних матеріалів в техніці.
  • уміння спілкуватися в різних формах, тому: ви зможете формулювати думку для точних дисциплін після освоєння математичного апарату. Щоб комп'ютер розумів вас, ви вивчите програмування і різні прикладні програми, щоб спілкуватися з людьми, ви дізнаєтеся як особливості застосування української мови, так і мов міжнародного спілкування.
  • уміння доводити свої думки і захищати свої ідеї в процесі захисту курсових проектів і інших робіт.
  • здатність застосовувати отримані знання і навички для різних видів інженерної і наукової діяльності.

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат технічних наук, доцент Шевцова Марина Анатоліївна

m.shevtsova@khai.edu


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути