bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНовиниПравила прийому 2018

15/05/2018

Правила прийому 2018

Правила прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2018 році

 
Правила прийому на навчання
до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» в 2018 році
 
І. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності у Національному аерокосмічному університеті  ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – ХАІ) здійснюється відповідно до ліцензії наданої Міністерством освіти і науки України згідно наказу № 180-л від 18.08.2017р. яка розміщена на офіційному веб-сайті МОН України та ХАІ, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії.

2. Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ХАІ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року  № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 року за № 1397/31265, та відповідно положенню про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

3. Прийом до ХАІ здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

4. Організацію прийому вступників до ХАІ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ХАІ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ХАІ, затвердженим вченою радою ХАІ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ХАІ оприлюднюється на офіційному веб-сайті ХАІ. 

Звернутись