Онлайн вебінар Наукового комітету Національної ради з розвитку науки та технологій
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНовиниОнлайн вебінар Наукового комітету Національної ради з розвитку науки та технологій

10/04/2024

Онлайн вебінар Наукового комітету Національної ради з розвитку науки та технологій

Онлайн вебінар, організований Науковим комітетом Національної ради з розвитку науки та технологій та Міністерством освіти і науки України, зосередив увагу на дослідженні наукової діяльності у контексті суспільних потреб та економічного розвитку як необхідній складовій для забезпечення сталого та гармонійного суспільного зростання. Захід, який відбувся в онлайн форматі, зібрав провідних науковців, експертів та зацікавлених стейкхолдерів з різних галузей для обговорення важливих аспектів зв'язку між наукою та суспільством.

Учасники вебінару обговорили також важливість більш чіткого визначення розуміння та завдань застосовної науки. Застосовна наука, з точки зору своєї прикладної сутності, має різноманітні рівні готовності, тому вона вимагає більш гнучких умов і механізмів, які сприятимуть успішному впровадженню застосовних розробок у реальний економічний сектор.

Вебінар став важливою платформою для обміну думками, ідеями та досвідом минтересованих сторін. Учасники висловили свої погляди на роль наукових досліджень у суспільному розвитку та висвітлили потребу в співпраці між науковою спільнотою, урядом, бізнесом та громадськістю для досягнення бажаних результатів.

В свою чергу Раду проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти України та Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» представляв проректор з наукової роботи - Павліков Володимир Володимирович, який закцентував свої думки на наступних питаннях - Рада проректорів університетів в Україні активно співпрацює з Міністерством освіти і науки (МОН) для імплементації найкращих практик у наукову діяльність та відповідь на суспільні потреби. П'ять стратегічних напрямків, які чітко відповідають викликам, з якими стикається Рада проректорів:

1. Розроблення політики підтримки університетів, що фокусуються на наукових дослідженнях.

2. Розвиток прикладної науки та її імплементація у реальний сектор економіки.

3. Дерегуляція та диверсифікація надходжень до бюджету науки.

4. Дебюрократизація та цифровізація науки.

5. Інтеграція української науки у європейський науковий простір.

Існують деякі загальні проблеми, з якими стикаються проректори у своїй повсякденній роботі та при плануванні стратегій розвитку науки в університетах.

Однією з проблем є необхідність спрощення взаємодії між науково-дослідними установами та бізнесом. На сьогоднішній день цей процес занадто регульований як у сфері форм взаємодії, так і використання фінансових ресурсів. Університетам потрібно мати більшу свободу вибору науковців для виконання робіт за господарськими договорами. Також важливо, щоб університети користувалися пільгами у сплаті податків з цих договорів, оскільки вони конкурують з приватними фірмами. Крім того, університетам слід мати можливість використовувати фінансові ресурси бізнесу для досліджень, які вони виконують на його замовлення. Особливо актуальною є ця проблема в контексті зближення науки та бізнесу.

Другою проблемою є розвиток більш широких платформ взаємодії між наукою та бізнесом. Наукові установи і університети повинні мати можливість залучати бізнес-партнерів для спільних досліджень і розвитку нових технологій. Це може включати створення інноваційних центрів, інкубаторів або технопарків, де науковці та підприємці зможуть співпрацювати над спільними проєктами. Такі платформи створюють сприятливу атмосферу для обміну знаннями, технологіями та ресурсами між науковими та бізнес-спільнотами.

Третя проблема полягає у нестабільному фінансуванні наукових досліджень. Університетам та науковим установам необхідно стабільне фінансування для забезпечення постійного розвитку і залучення висококваліфікованих науковців. Потрібно встановити ефективну систему грантів та конкурсів, яка б сприяла залученню фінансування наукових проектів з різних джерел, включаючи державні, приватні та міжнародні джерела.

Нарешті, четверта проблема стосується необхідності покращення комунікації та обміну інформацією між науковими установами, університетами, бізнесом та громадськістю.

Це може бути досягнуто шляхом створення спеціальних платформ, де сторони зможуть обмінюватися ідеями, результатами досліджень та передовими технологіями. Також необхідно активно просувати наукові досягнення та інновації, щоб показати їх значущість для суспільства і привернути увагу потенційних партнерів і інвесторів.

Рада проректорів та Міністерство освіти і науки спільно працюють над вирішенням цих проблем для підтримки розвитку науки в Україні. Шляхом активної співпраці та впровадження необхідних заходів, вони сприяють створенню сприятливої та інноваційної наукової спільноти, яка може відповідати на сучасні виклики та забезпечувати сталий розвиток країни.

Вебінар став важливим кроком у напрямку сприяння діалогу та співпраці між науковою спільнотою, урядом та іншими зацікавленими сторонами. Він надав можливість обговорити проблеми, виклики та перспективи науково-дослідної діяльності у контексті суспільних потреб та економічного розвитку. Результати вебінару можуть послужити основою для подальших діалогів, політичних рішень та стратегій розвитку науки та технологій у країні.

Предметні олімпіади у форматі НМТ