bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Головна Новини РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ III, IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ТОП-200 УКРАЇНА У 2013 РОЦІ

03/06/2013

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ III, IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ТОП-200 УКРАЇНА У 2013 РОЦІ

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ III, IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ТОП-200 УКРАЇНА У 2013 РОЦІ

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ III, IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ТОП-200 УКРАЇНА У 2013 РОЦІ

Цього року — сьомий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

 

# НЗ Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп Оцінка якості навчання IН Оцінка міжнародного визнання IМВ Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 33,60310451 24,01424583 20,00551405 77,6228644
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,03313803 19,21667371 18,9059251 75,15573684
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,201151 14,50580447 14,62060281 48,32755828
4 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12,98448316 17,22510057 13,76138584 43,97096957
5 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 26,93107719 7,864584927 9,04737463 43,84303675
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 17,80981241 9,283410301 16,68572665 43,77894936
7 Національний гірничий університет 18,26873025 9,136819509 12,24233824 39,64788799
8 Національний університет "Львівська політехніка" 8,646107395 14,00543078 16,75874888 39,41028706
9 Національний університет біоресурсів і природокористування України 15,98637649 14,67355561 7,734645958 38,39457806
10 Дніпропетровський національний університет 12,93045179 11,10146131 13,29707966 37,32899276
11 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 8,628442924 16,83845828 9,256103871 34,72300507
12 Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" 14,84857704 8,858867831 10,93003626 34,63748113
13 Національна металургійна академія України 12,54675202 6,919239799 14,3817218 33,84771362
14 Львівський національний університет імені Івана Франка 5,642966224 13,95786432 13,32244379 32,92327434
15 Харківський національний університет радіоелектроніки 12,88790652 7,613567171 11,35309755 31,85457124
16 Національний авіаційний університет 9,406658715 11,43790639 10,94603826 31,79060337
17 Донецький національний університет 7,495177551 11,38114224 12,74501043 31,62133022
18 Донецький національний технічний університет 9,643908589 9,486124533 12,28724524 31,41727836
19 Київський національний торговельно-економічний університет 5,946174474 15,30272808 9,77165312 31,02055568
20 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 6,870993267 7,120350493 16,95700455 30,94834831
21 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 6,238185378 10,38526546 13,14764203 29,77109286
22 Національний фармацевтичний університет 12,20816554 8,157981861 8,957111467 29,32325887
23 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 15,14762383 5,557134653 7,417710679 28,12246916
24 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 7,262064566 6,098179914 14,68262173 28,04286621
25 Київський національний університет технологій та дизайну 9,78112549 6,399628482 11,63192359 27,81267756
26 Вінницький національний технічний університет 14,17085621 5,491754351 8,03378247 27,69639304
27 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 7,400154081 8,681405368 11,3209433 27,40250275
28 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 14,84460174 4,669352931 7,707778915 27,22173358
29 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 9,39531746 5,952505634 11,80047791 27,148301
30 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 6,763156458 7,699657266 12,66568776 27,12850149
31 Національний лісотехнічний університет України 17,95598454 3,991765374 4,923256611 26,87100652
32 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 7,011540361 7,534497377 12,24263007 26,78866781
33 Одеський національний політехнічний університет 6,088640473 6,795018108 13,6427136 26,52637218
34 Національний університет харчових технологій 9,83877704 7,620272258 8,850965884 26,31001518
35 Одеський національний медичний університет 12,38335864 4,841820501 8,897330736 26,12250988
36 Одеський національний економічний університет 6,218470218 13,31517234 6,289077719 25,82272028
37 Тернопільський національний економічний університет 3,783386947 12,99865509 8,973605258 25,7556473
38 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 5,147502422 9,028097641 11,54460415 25,72020421
39 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 7,161012801 6,474680717 12,03138778 25,66708129
40 Одеська національна академія харчових технологій 7,936367727 4,937889149 12,6768764 25,55113328
41 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 7,635581611 7,007258248 10,78047895 25,42331881
42 Івано-франківський національний медичний університет 11,14278307 5,174470365 9,080693002 25,39794644
43 Ужгородський національний університет 9,249618631 7,34546311 8,764570567 25,35965231
44 Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 3,773512661 10,10265888 11,34751217 25,22368371
45 Київський національний університет будівництва і архітектури 7,894219953 6,971741158 10,28487511 25,15083622
46 Харківський національний медичний університет 9,41501304 5,191361081 10,24547073 24,85184485
47 Дніпропетровська медична академія 12,55468972 5,571887424 6,645812598 24,77238974
48 Національний університет "Одеська національна юридична академія" 6,417634127 8,289722599 9,821549827 24,52890655
49 Харківський національний економічний університет 6,140447376 6,956301273 11,23268407 24,32943272
50 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 6,163311033 6,096919948 11,90232128 24,16255226
51 Українська медична стоматологічна академія 7,42677725 5,851943798 10,63896427 23,91768532
52 Запорізький національний технічний університет 6,821489749 7,661154829 9,298649881 23,78129446
53 Кіровоградський національний технічний університет 9,907493842 7,95975619 5,797506585 23,66475662
54 Національна академія управління 6,008094153 12,91711038 4,601004016 23,52620855
55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 5,159052063 5,522933897 12,72976858 23,41175454
81 Українська інженерно-педагогічна академія 6,887455779 7,857414155 8,600765247 23,34563518
56 Київський міжнародний університет 5,199799725 11,25495398 6,687948399 23,14270211
57 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 6,346320269 5,646501277 11,06721636 23,06003791
58 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 10,06275147 4,369060213 8,468621944 22,90043363
59 Одеський національний морський університет 6,451981578 4,921355569 11,40033333 22,77367048
60 Луганський державний медичний університет 8,947179083 5,203832729 8,484822779 22,63583459
61 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 7,692490643 8,273219219 6,569320095 22,53502996
62 Університет економіки та права "КРОК" 5,765328213 10,3203567 6,325246663 22,41093158
63 Сумський державний університет 4,260504144 4,762006816 13,37539639 22,39790735
64 Донецький державний університет управління 4,04692938 9,755761115 8,437520044 22,24021054
65 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 9,372365476 5,772186146 6,775489522 21,92004114
66 Львівська комерційна академія 7,004538848 6,533312253 8,204151541 21,74200264
67 Буковинський державний медичний університет 7,205036164 4,635834757 9,823120962 21,66399188
68 Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського 7,933733161 4,731461187 8,905866668 21,57106102
69 Національний університет водного господарства та природокористування 7,151666484 6,700689407 7,600253952 21,45260984
70 Таврійський державний агротехнологічний університет 8,182454248 5,79550129 7,324266286 21,30222182
71 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 7,185531437 5,723358615 8,297252033 21,20614208
72 Донбаська державна машинобудівна академія 9,06859665 4,559977839 7,539287625 21,16786211
73 Полтавська державна аграрна академія 8,078557451 6,911483153 6,130184396 21,120225
74 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 7,160677829 5,203265198 8,638004726 21,00194775
75 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 4,613126795 7,211676198 9,078747707 20,9035507
76 Херсонський національний технічний університет 6,543081765 7,012953479 7,258654145 20,81468939
77 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 5,575205741 7,983904203 7,152506845 20,71161679
78 Херсонський державний аграрний університет 8,073688126 5,794990125 6,748017161 20,61669541
79 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 6,303315212 8,479783372 5,687390954 20,47048954
80 Запорізький національний університет 4,445655788 6,737617545 9,220450546 20,40372388
82 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 5,989914398 4,867773637 9,441994019 20,29968205
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 6,212119621 8,404109433 5,600833611 20,21706266
84 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 6,620944316 6,063135509 7,447587505 20,13166733
85 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 5,116604065 8,704287956 6,277968821 20,09886084
86 Харківський національний університет міського господарства 5,67219428 4,367711162 9,979156097 20,01906154
87 Миколаївський національний аграрний університет 6,538507084 6,774733259 6,504999591 19,81823993
88 Херсонський державний університет 4,998669909 7,4530123 7,252335043 19,70401725
89 Запорізький державний медичний університет 6,211527282 4,474546943 8,950638211 19,63671244
90 Луганський національний аграрний університет 6,675854886 6,492355462 6,337185235 19,50539558
91 Луцький національний технічний університет 4,205638479 4,538228002 10,7573175 19,50118398
92 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 4,23381618 7,591368001 7,395802443 19,22098662
93 Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 5,361079874 4,510245089 9,258961601 19,13028656
94 Українська державна академія залізничного транспорту 6,1078746 6,424461334 6,480474005 19,01280994
95 Харківський національний університет будівництва та архітектури 7,556372851 4,936664948 6,418689018 18,91172682
96 Севастопольський національний технічний університет 6,463560163 6,233440544 6,159054929 18,85605564
97 Кам'янець-Подільський національний університет 5,247724653 5,2615301 8,247479918 18,75673467
98 Київський національний університет культури і мистецтв 8,105395641 6,508061617 4,060223404 18,67368066
99 Маріупольський державний університет 4,243970158 5,61697505 8,707628403 18,56857361
100 Білоцерківський національний аграрний університет 5,049481499 6,400887992 7,090462621 18,54083211
101 Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової 6,515375447 6,897091235 5,040344416 18,4528111
102 Одеська національна морська академія 5,293444473 4,267872241 8,668494561 18,22981128
103 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 5,645471431 7,394185316 5,112473696 18,15213044
104 Приазовський державний технічний університет 4,164142818 4,099693105 9,739517258 18,00335318
105 Національний університет "Острозька академія" 2,952203827 6,027260059 8,930004933 17,90946882
106 Національний транспортний університет 4,270920077 6,005127427 7,538994285 17,81504179
107 Дніпропетровський державний аграрний університет 6,115563125 5,416859878 6,190187638 17,72261064
108 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 5,976716665 5,598987457 6,039630263 17,61533438
109 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 6,751143891 4,76053454 6,065786084 17,57746452
110 Одеський державний екологічний університет 4,769097137 3,960935863 8,763017248 17,49305025
111 Київський національний лінгвістичний університет 3,503416596 6,962906888 6,972310623 17,43863411
112 Класичний приватний університет 3,282605097 8,471167505 5,633329324 17,38710193
113 Одеська державна академія будівництва та архітектури 6,12963079 4,839629098 6,321648219 17,29090811
114 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 5,114643108 5,278367298 6,763444444 17,15645485
115 Харківський державний університет харчування та торгівлі 6,589552804 4,70767661 5,758270172 17,05549959
116 Донбаський державний технічний університет 6,591521063 4,02509009 6,353751045 16,9703622
117 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 5,22621056 6,473048134 5,163344327 16,86260302
118 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 2,266693966 4,529117074 9,997786013 16,79359705
119 Подільський державний аграрно-технічний університет 5,774429258 5,027922296 5,85796075 16,6603123
120 Харківська державна зооветеринарна академія 3,832097406 6,015181812 6,770584769 16,61786399
121 Київський університет ринкових відносин 5,465008887 5,433719118 5,68251412 16,58124213
122 Криворізький національний університет 4,358071769 6,176063059 5,923434084 16,45756891
123 Академія адвокатури України 6,087299607 5,01858991 5,282277651 16,38816717
124 Запорізька державна інженерна академія 4,978189009 5,464821286 5,873367959 16,31637825
125 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 3,716297194 5,769415369 6,726007215 16,21171978
126 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 4,086901163 4,860893943 7,163446503 16,11124161
127 Український державний хіміко-технологічний університет 5,894630749 4,329489918 5,692110181 15,91623085
128 Міжнародний економіко-гуманітарний університет 6,351340369 4,172938783 5,347799677 15,87207883
129 Національний університет державної податкової служби України 2,696844771 7,38238785 5,732438947 15,81167157
130 Житомирський державний університет імені Івана Франка 4,768702114 6,340571241 4,640990212 15,75026357
131 Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 4,441143491 4,939154804 6,325 15,7052983
132 Вінницький національний аграрний університет 5,275188972 5,056556812 5,339807417 15,6715532
133 Харківська державна академія фізичної культури 3,25596007 5,090267869 7,209344425 15,55557236
134 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 4,470950932 6,330124435 4,707629524 15,50870489
135 Львівська державна фінансова академія 4,772349501 5,654219642 5,044412111 15,47098125
136 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 3,661616572 4,775968847 6,971860622 15,40944604
137 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 5,306380426 5,23025777 4,840489993 15,37712819
138 Львівський державний університет фізичної культури 4,546855723 5,903948876 4,850321007 15,30112561
139 Київський університет управління та підприємництва 4,411655217 5,893406016 4,948 15,25306123
140 Національна академія статистики, обліку та аудиту 3,230697836 7,785096576 4,186033344 15,20182776
141 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 5,16504717 4,282653727 5,711406593 15,15910749
142 Чернігівський державний технологічний університет 3,118877326 3,744553886 8,244699281 15,10813049
143 Київська гуманітарна академія 4,45660824 5,873262594 4,674259353 15,00413019
144 Університет банківської справи НБУ 1,65929113 8,71628846 4,574342264 14,94992185
145 Черкаський державний технологічний університет 3,050808123 5,550471073 6,260050929 14,86133013
146 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 3,762305622 4,049585797 6,992867163 14,80475858
147 Сумський національний аграрний університет 3,573325023 6,575451095 4,602031937 14,75080805
148 Хмельницький національний університет 3,080561655 3,70407926 7,923703856 14,70834477
149 Академія муніципального управління 3,57290339 5,852871871 5,229797675 14,65557294
150 Українська академія друкарства 4,709918575 4,865431198 5,032507768 14,60785754
151 Житомирський державний технологічний університет 2,902064435 3,509296322 8,14301626 14,55437702
152 Харківська державна академія культури 4,410355905 4,258695885 5,842137487 14,51118928
153 Уманський національний університет садівництва 3,766655737 4,300277704 6,387849315 14,45478276
154 Дніпропетровська державна фінансова академія 4,172118678 4,097572657 6,133244142 14,40293548
155 Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 5,788202017 3,853309849 4,716546316 14,35805818
156 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 3,733020272 5,576974715 5,02107573 14,33107072
157 Кримський гуманітарний університет 2,908014779 4,144947439 7,248941457 14,30190367
158 Київський медичний університет УАНМ 6,92387993 2,825895538 4,531868979 14,28164445
159 Київський університет права Національної академії наук України 3,420430399 3,177289003 7,648371432 14,24609083
160 Київський університет туризму, економіки і права 3,611252753 3,370602036 7,224166486 14,20602127
161 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 4,360071675 4,888604323 4,901759699 14,1504357
162 Національний університет цивільного захисту України 4,791251572 3,659048862 5,653565687 14,10386612
163 Мелітопольський державний педагогічний університет 2,483520782 3,595938755 7,976422512 14,05588205
164 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 3,837390515 3,928848263 6,116723982 13,88296276
165 Львівський національний аграрний університет 2,739390334 3,96169734 7,146034269 13,84712194
166 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 2,099575851 7,711671737 4,000338892 13,81158648
167 Донбаський державний педагогічний університет 3,889281533 4,99809399 4,893439463 13,78081499
168 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 4,448519709 4,526029961 4,736788658 13,71133833
169 Львівська національна академія мистецтв 2,862856951 7,917871092 2,847884005 13,62861205
170 Житомирський національний агроекологічний університет 3,804328535 5,543902039 4,200441366 13,54867194
171 Кримський інженерно-педагогічний університет 3,731012829 3,739362981 6,026444444 13,49682026
172 Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 5,011925833 3,759113285 4,645934348 13,41697347
173 Київський славістичний університет 3,583238404 2,311269766 7,463040921 13,35754909
174 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 3,445549922 3,750275584 5,978205182 13,17403069
175 Чернігівський державний інститут економіки і управління 4,425691569 2,926059433 5,684988334 13,03673934
176 Державний економіко-технологічний університет транспорту 4,420663977 3,345711972 5,201106585 12,96748253
177 Міжнародний науково-технічний університет 3,087742559 5,088926825 4,730367968 12,90703735
178 Полтавський університет економіки і торгівлі 2,634237272 3,574916784 6,632141099 12,84129516
179 Міжнародний університет фінансів 5,296737533 2,026208939 5,426147479 12,74909395
180 Дніпродзержинський державний технічний університет 4,826518534 3,355217356 4,435477904 12,61721379
181 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 3,407188903 5,112892504 3,98415034 12,50423175
182 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 2,647756324 3,130542545 6,675666077 12,45396495
183 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 2,772615248 4,226746306 5,338 12,33736155
184 Київський університет імені Бориса Грінченка 1,810874718 4,943259814 5,565 12,31913453
185 Мукачівський державний університет 3,826312998 3,423691046 5,035 12,28500404
186 Українська академія банківської справи Національного банку України 2,418617022 5,012244371 4,8 12,23086139
187 Бердянський державний педагогічний університет 3,640205352 3,304150093 5,278683656 12,2230391
188 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 3,336210396 2,84851968 5,889278198 12,07400827
189 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 3,164501055 4,424172586 4,315372856 11,9040465
190 Рівненський державний гуманітарний університет 3,125328306 4,897110436 3,858599882 11,88103862
191 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 3,081198514 3,000755299 5,739102526 11,82105634
192 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 3,034014679 3,733391152 4,958252426 11,72565826
193 Буковинський державний фінансово-економічний університет 2,774328615 4,536097549 4,378059173 11,68848534
194 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 3,957629417 2,466320794 5,254326846 11,67827706
195 Глухівський національний педагогічний університет 3,937014079 3,515257992 4,217761393 11,67003346
196 Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва 5,983619568 4,180224202 1,481 11,64484377
197 Одеський державний аграрний університет 4,041078102 3,21926584 4,203600081 11,46394402
198 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 3,882112359 2,915497995 4,127 10,92461035
199 Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка 3,961104526 2,416065048 4,20221059 10,57938016
200 Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 1,778088327 1,930960036 5,87011597 9,579164333

euroosvita.net
Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися