bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНовиниПідсумки науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»

15/04/2013

Підсумки науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»

Підсумки науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»

Підсумки науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»

На кафедрі психології гуманітарного факультету  Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського  «ХАІ» з 11 по 12 квітня 2013 року  пройшланауково-практичнаконференція студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі».

Урочисте відкриття конференції

На урочистому відкритті конференції 11 квітня із вступною промовою виступили:

Зайцев В.Є. - проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи; Кочарян О.С. - професор, завідувач кафедрою психології; Жидко М.Є. – доцент, доцент кафедри психології; Гулий Ю.І. – доцент, доцент кафедри психології;  Кригіна М.О. – студентка 5 курсу, голова студентського наукового товариства  кафедри психології.

Наукові доповіді та їх обговорення відбувалися у двох секціях:

1 - Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології

2 – Актуальні питання прикладної психології

        Робота першої секції

Дипломи за найкращі доповіді у першій секції отримали: Купоросова.В.Ю., тема: «Комплексная характеристика зависимой любви как феномена аддиктивного поведения женщин»; Рохмаил А.С., тема: «Взаимосвязь различных способов подачи информации с уровнем когнитивных процессов»; Яковенко О.І., тема: «Особливості психологічної структури ефективного проходження підсумкового контролю у студентів вищих технічних навчальних закладів».

Робота другої секції

Дипломи за найкращі доповіді у другій секції отримали:  Луговая А.А., тема: «Новые направления исследований теории привязанности»; Трет’як В.В., тема: «Особистісні особливості залежних від комп’ютерних ігор»; Тухтарова К.Р., тема: «Особливості впливу захисних механізмів на особистість онкохворих дітей з різною ефективністю лікування».

Високий науковий рівень доповідей та велика кількість учасників (з вищих навчальних закладів Харкова та інших міст України) свідчать про підвищення інтересу серед студентів, аспірантів і наукових співробітників до конференції «Психологія в сучасному світі», яка є важливим науковим заходом щодо пошуку відповідей на найбільш актуальні питання теоретичної та прикладної психології.
Звернутись