bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНовиниНаучно-технический совет 2013

09/01/2013

Научно-технический совет 2013

Научно-технический совет 2013

Научно-технический совет 2013

С 9 по 11 января 2013 г. в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» проходит научно-технический совет посвященный заслушиванию отчетов научных руководителей госбюджетных тем по результатам 2012 г. В течение 2012 г. в ХАИ выполнялись 22 фундаментальные темы (срок выполнения большинства тем 2014 г.) и 12 прикладных тем, которые закончены в 2012 г.

Отчеты научных руководителей госбюджетных тем идут в соответствии с Программой НТС:

ПРОГРАМА

9 січня.

1. 10.00 – Виступ ректора університету, д.т.н., професора В.С. Кривцова;

2. 10.20 – тема Д101-1/2012-Ф – Теоретичні основи та експериментальні методи аерогідродинамічних і акустичних досліджень нових об’єктів авіаційної і космічної техніки, транспортних засобів та інженерних споруд. (фундаментальна). д.ф.-м.н., професор Крашаниця Ю.О. № Д/P 0112U002134

3. 10.35 – тема Д102-2/2012-Ф – Теоретико-експериментальне обґрунтування метода розрахунку допустимих напружень, що забезпечують проектний ресурс крила літака. (фундаментальна). Д.т.н., професор Фомічов Петро Олександрович. № Д/P 0112U000098

4. 10.50 – тема Д103 -1/2011-П – Методологія інтегрованого проектування, інженерного аналізу, та параметричного моделювання конструкцій легких вертольотів транспортної категорії. (прикладна). Д.т.н., професор Гребеніков Олександр Григорович. № ДР 0111U000009

5. 11.10 –тема Д104-2/2011-П – Удосконалення імпульсних технологічних систем виробництва деталей аерокосмічної техніки та автомобільного транспорту. (прикладна). Д.т.н., професор Кривцов Володимир Станіславович. № ДР 0111U001073

6. 11.30 –тема Д104-3/2012-Ф – Методологічні основи підготовки авіаційного виробництва на підставі CALS-технологій. (фундаментальна). Д.т.н., професор Кривцов Володимир Станіславович. № Д/P 0112U000331

7. 11.45 – тема Д104-3/2011-П – Розробка та дослідження плазмових генераторів з комбінованими катодними вузлами. (прикладна). Д.т.н., доцент Планковський Сергій Ігорович. № ДР 0110U008133

12.00 - 13.00 – Перерва

8. 13.00-– тема Д105-4/2012-Ф – Теоретичні основи управління життєвим циклом розроблення безпілотної авіаційної техніки. (фундаментальна). Д.т.н., професор Дружинін Євген Анатолійович. № Д/P 0112U001329

9. 13.15 – тема Д НДІ ПФМ – 12/2011-П – Розробка методичного забезпечення виконання науково-дослідних робіт по створенню безпечних безпілотних авіаційних комплексів. (прикладна). Д.т.н., професор Малєєва Ольга Володимирівна. № ДР № 0111U000014

10. 13.35 –тема Д106-4/2011-П – Розробка технології утилізації елементів авіаційної техніки високотемпературним піролізом. (прикладна). Д.т.н., професор Кобрін Віталій Миколайович. № Д/P 0110U008140

11. 13.55 – тема Д201-5/2012-Ф – Розробка метода моделювання газодинамічних характеристик газотурбінного двигуна з детальним описом течії у вінцях лопаткових машин. (фундаментальна). Д.т.н., професор Бойко Людмила Георгіївна.

12. 14.10 – тема Д202-6/2012-Ф – Створення математичних моделей та аналіз на їх основі гетерогенних механічних систем для об’єктів авіаційно-космічної техніки та обладнання для їх виготовлення. (фундаментальна). Д.т.н., професор Доценко Володимир Миколайович № Д/P 0112U000332

13. 14.25 - тема Д206-10/2012-Ф – Концепція створення наноструктур, нано- та традиційних покриттів з урахуванням впливу адгезії на ефективність та працездатність деталей АТ і АД та РІ. (фундаментальна). Д.т.н., професор Костюк Геннадій Ігоревич. № Д/P 0112U001574

14. 14.40 – тема Д203-7/2012-Ф – Розробка наукових основ удосконалення діагностичного аналізу, керування та процесів згоряння в авіаційних двигунах. (фундаментальна). Д.т.н., професор Єпіфанов Сергій Валерійович. № Д/P 0112U002131

10 січня.

1. 10.00 – Д204-5/2011-П- Розробка техніки та технології нанесення покриттів з мікро- та нанопорошків тугоплавких матеріалів методом холодного напилювання. (прикладна). Д.т.н., професор Долматов Анатолій Іванович. № ДР 0110U008141

2. 10.20 – тема Д204-8/2012-Ф, – Теоретичні основи створення захисних нанокомпозитних покриттів на високонавантажених елементах конструкцій авіаційних двигунів. (фундаментальна). Д.т.н., професор Долматов Анатолій Іванович. № Д/P 0112U001320

3. 10.35 – тема Д205-9/2012-Ф – Наукові основи створення енергоефективних систем літальних апаратів та енерготехнологічних комплексів з ГТД для транспортування та утилізації традиційних і нетрадиційних палив. (фундаментальна). Д.т.н., професор Горбенко Геннадій Олександрович. № Д/P 0112U002132

4. 10.50 – тема Д301-11/2012-Ф – Розробка методології відмовостійкого управління об’єктами аерокосмічної техніки. (фундаментальна). Д.т.н., професор Кулік Анатолій Степанович. № Д/P 0111U010623

5. 11.05 – тема Д302-12/2012-Ф – Розробка теоретичних основ логістичного управління проектуванням, виробництвом, експлуатацією та утилізацією авіаційної техніки. (фундаментальна). Д.т.н., професор Федорович Олег Євгенович. № Д/P 0112U000104

6. 11.20 – тема Д303-26/2011-Ф – Методологія проектування елементів та інформаційно-вимірювальних систем контролю параметрів авіаційних двигунів і промислових паливно-енергетичних комплексів. (фундаментальна). Д.т.н., професор Кошовий Микола Дмитрович. № ДР 0111U001072

7. 11.35 – тема Д ОСКБ-11/2011-П– Розробка та дослідження авіаційної техніки спеціального призначення. (прикладна). Д.т.н., професор Гайдачук Олександр Віталійович. № ДР 0111U000856

12.00-13.00 - Перерва

8. 13.00 – тема Д401-13/2012-Ф – Теоретичні основи комплексного методу формування обрису систем вводу в політ безпілотних літальних апаратів. (фундаментальна). Д.т.н., професор Амброжевич Олександр Володимирович. № Д/P 0112U002130

9. 13.15 – тема Д402-6/2011-П – Дослідження поновлюваних джерел енергії і розробка лужних паливних елементів і вітроелектричних генераторів. (прикладна). Д.т.н., професор Яковлєв Олександр Іванович. № ДР 0110U008142

10. 13.35 – тема Д403-15/2012-Ф – Технологічна механіка інтегральних конструкцій авіаційної техніки із полімерних композиційних матеріалів. (фундаментальна). Д.т.н., професор Гайдачук Віталій Євгенович № Д/P 0111U010506

11. 13.50 –тема Д405-16/2012-Ф – Нові методи дослідження лінійно і нелінійно деформівних тіл з композиційних матеріалів. (фундаментальна). Д.ф.-м.н., професор Ніколаєв Олексій Георгійович. № Д/P 0112U002135

12. 14.05 – тема Д407-7/2011-П – Технологічне забезпечення відновлювального ремонту авіаційних конструкцій із композитів в умовах експлуатації. (прикладна). Д.т.н., професор Карпов Яків Семенович. № ДР 0111U001070

13. 14.25 – тема Д502-22/2011-Ф – Синтез радіотехнічних та оптичних систем забезпечення безпеки польотів та руху судопотоків у повітряному просторі та акваторіях України. (фундаментальна). Д.т.н., професор Ілюшко Віктор Михайлович. № ДР 0111U000015

14. 14.40– тема Д503-17/2012-Ф – Теоретичні основи, методи та інформаційні технології розробки програмно-технічних комплексів критичного застосування в умовах ресурсних обмежень. (фундаментальна). Д.т.н., професор Харченко Вячеслав Сергійович. № Д/P 0112U001058

11 січня.

1. 10.00 – тема Д504-8/2011-П – Розробка завадостійких методів обробки багатоканальних сигналів та створення на їх основі портативних безпровідних комп’ютерних систем фетальної кардіографії та електроімпедансної томографії. (прикладна). Д.т.н., професор Зеленський Олександр Олексійович. № ДР 0111U000857

2. 10.20 – тема Д504-18/2012-Ф – Методологічні та реалізаційні основи аналізу, адаптивної обробки та завадостійкого кодування багатоканальних мультимедійних та телемедичних даних. (фундаментальна). Д.т.н., професор Лукін Володимир Васильович. № Д/P 0112U001040

3. 10.35 – тема Д505-19/2012-Ф – Наукові основи створення нових високоефективних катодів для плазмових технологій в космічній, авіаційній та інших галузях промисловості. (фундаментальна). Д.т.н., професор Таран Анатолій Олексійович № Д/P 0112U001039

4. 10.50 – тема Д505-23/2011-Ф – Фізичні властивості кристалів типу CdZnSe з просторово впорядкованими змінами складу. (фундаментальна). Д.т.н., професор Чугай Олег Миколайович. № Д/P 0109U002444

5. 11.05 – тема Д602-24/2011-Ф – Методологія забезпечення життєздатності проектів та програм при управлінні людськими ресурсами. (фундаментальна). Д.т.н., професор Чумаченко Ігор Володимирович. № ДР 0110U007311

6. 11.20 – тема Д605-9/2011-П – Прогнозування фінансово-економічних показників наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків. (прикладна). Д.т.н., професор Вартанян Василь Михайлович. № ДР 0110U006811

7. 11.40 – тема Д702 10/2011-П – Створення психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету. (прикладна). Д.філософ.н. Копилов Володимир Олександрович. № ДР 0111U001468

Підведення підсумків науково-технічної ради.
Звернутись