ДФ 64.062.011 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.011

Наказом МОН України №1352 від 10 грудня 2021 року було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.011 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Уланова Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» на тему «Підвищення якості виготовлення деталей ротора осьового компресора ГТД технологічними методами».

Голова ради:

-Долматов Анатолій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології виробництва авіаційних двигунів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected]  Телефон: +38 067 939 0289

Рецензенти:

-Сорокін Володимир Федорович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Курін Максим Олександрович, к.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

-Степанов Михайло Сергійович, д.т.н.,професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

-Мітіков Юрій Олексійович, д.т.н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація до дисертації Повідомлення про прийняття до розгляду дисертації Витяг з протоколу

Дисертація Відгук офіційного опонента   Відгук офіційного опонента

- 21 січня 2022 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.011, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 1352 від 10.12.2021 для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Уланова Сергія Олександровича:

Звукозапис Відеозапис

- 21 квітня 2022 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Уланову Сергію Олександровичу диплома доктора філософії ДР №004318.

Предметні олімпіади у форматі НМТ