ДФ 64.062.010 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.010

Наказом МОН України №1352 від 10 грудня 2021 року було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.010 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Волошин Юлії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на тему «Метод, моделі і засоби формування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону з нетепловим впливом».

Голова ради:

-Лукін Володимир Васильович,д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected]    Телефон: +38 050 991 9370

Рецензенти:

-Шульгін Вячеслав Іванович, к.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Тоцький Олександр Володимирович, д.т.н., професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

-Харченко Оксана Ігорівна, к.т.н., с.н.с., доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем, Харківського національного університету радіоелектроніки

-Єременко Зоя Єлівна, д.ф-м.н., с.н.с., керівник відділу акустичної та електромагнітної спектроскопії Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України

Анотація до дисертації Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Дисертація

Витяг з протоколу Відгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

- 25 січня 2022 року в аудиторії 114а радіокорпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.010, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 1352 від 10.12.2021 для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Волошин Юлії Андріївни

 Звукозапис Відеозапис

- 21 квітня 2022 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Волошин Юлії Андріївні диплома доктора філософії ДР №004332.

Предметні олімпіади у форматі НМТ