ДФ 64.062.009 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.009

Наказом МОН України № 1013 від 22.09.2021 було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.009 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Муратова Віктора Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на тему «Удосконалення дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем на основі планування експерименту».

Голова ради:

-Туркін Ігор Борисович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected]    [email protected]    Телефон: +380 99 297 2630

Рецензенти:

-Чухрай Андрій Григорович, д.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Романенков Юрій Олександрович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Опоненти:

-Удовенко Сергій Григорович, д.т.н., професор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

-Гальченко Володимир Якович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.

Анотація до дисертації Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду   Витяг з протоколу

Дисертація Відгук офіційного опонента   Відгук офіційного опонента

- 4 жовтня 2021 року Спеціалізована рада ДФ 64.062.009 прийняла до розгляду дисертацію Муратова Віктора Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Удосконалення дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем на основі планування експерименту"

- 11 листопада 2021 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.009, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 1013 від 22.09.2021 для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Муратова Віктора Володимировича:

Звукозапис Відеозапис

- 23 лютого 2022 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Муратову Віктору Володимировичу диплома доктора філософії ДР №003814. 

Предметні олімпіади у форматі НМТ