ДФ 64.062.008 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.008

Наказом МОН України № 765 від 02.07.2021 було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.008 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вамболя Олексія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Компютерні науки» на тему «Математичні методи криптоаналізу і підвищення продуктивності асиметричних шифрів зі спеціальними властивостями».

Голова ради:

-Чухрай Андрій Григорович, д.т.н., доцент, завдувач кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected]  Телефон: +380 67 718 4735

Рецензенти:

-Морозова Ольга Ігорівна, д.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Шостак Ігор Володимирович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Опоненти:

-Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., професор, Національний університет "Чернігівська політехніка";

-Кузнецов Олександр Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Анотація до дисертації Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду  Витяг з протоколу

Дисертація  Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

- 9 липня 2021 року Спеціалізована рада ДФ 64.062.008 прийняла до розгляду дисертацію Вамболя Олексія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Математичні методи криптоаналізу і підвищення продуктивності асиметричних шифрів зі спеціальними властивостями»

- 27 серпня 2021 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.008, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 765 від 02.07.2021 для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Вамболя Олексія Сергійовича:

Звукозапис Відеозапис

- 22 грудня 2021 року Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Вамболю Олексію Сергійовичу диплома доктора філософії ДР № 003214.

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ