ДФ 64.062.007 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.007

Наказом МОН України № 1555 від 24.12.2020 було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.007 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Нгуен Ван Хиу на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на тему «Метод активного апертурного синтезу для формування радіозображень при дистанційному зондуванні з аерокосмічних носіїв».

Голова ради:

-Лукін Володимир Васильович, д.т.н., професор, завдувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected]  Телефон: +38 050 991 9370

Рецензенти:

-Шульгін Вячеслав Іванович, к.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Баришев Ігор Володимирович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Опоненти:

-Биков Віктор Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

-Іванов Віктор Кузьмич, д.ф-м.н., старший науковий співробітник, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

Анотація до дисертації Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду  Витяг з протоколу

Дисертація  Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

- 28 грудня 2020 року Спеціалізована рада ДФ 64.062.007 прийняла до розгляду дисертацію Нгуен Ван Хиу на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Метод активного апертурного синтезу для формування радіозображень при дистанційному зондуванні з аерокосмічних носіїв».

- 25 січня 2021 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.007, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 1555 від 24.12.2020, для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Нгуен Ван Хиу:

Звукозапис Відеозапис

- 28 квітня 2021 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Нгуен Ван Хиу диплома доктора філософії ДР №001531.

Предметні олімпіади у форматі НМТ