ДФ 64.062.006 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.006

Наказом МОН України № 1392 від 09.11.2020 було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.006 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рубеля Андрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на тему «Методи сервісно-орієнтованої обробки багатоканальних зображень дистанційного зондування».

Голова ради:

-Бутенко Ольга Станіславівна, д.т.н., професор, професор кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected] [email protected]    Телефон:+380506885020

Рецензенти:

- Руженцев Микола Вікторович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Абрамов Сергій Клавдійович, к.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Опоненти:

-Станкевич Сергій Арсенійович, д.т.н., професор, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України;

-Пащенко Руслан Едуардович, д.т.н., професор, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

Анотація до дисертації Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Витяг з протоколу

Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 

23 листопада 2020 року Спеціалізована рада ДФ 64.062.006 прийняла до розгляду дисертацію Рубеля Андрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Методи сервісно-орієнтованої обробки багатоканальних зображень дистанційного зондування».

5 січня 2021 року в аудиторії 307 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.006, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 1392 від 09.11.2020, для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Рубеля Андрія Сергійовича:

Звукозапис Відеозапис

- 28 квітня 2021 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Рубелю Андрію Сергійовичу диплома доктора філософії ДР №001530.

Предметні олімпіади у форматі НМТ