ДФ 64.062.005 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.005

Наказом МОН України № 1287 від 21.10.2020 було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.005 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кошової Ірини Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на тему "Методи та засоби оптимального планування експериментів для дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем".

Голова ради:

- Туркін Ігор Борисович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Електронна пошта: [email protected]    [email protected]    Телефон: +380 99 297 2630

Рецензенти:

- Чухрай Андрій Григорович, д.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- Романенков Юрій Олександрович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Удовенко Сергій Григорович, д.т.н., професор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.

- Гальченко Володимир Якович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.

Анотація Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Витяг з протоколу

Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

- 26 жовтня 2020 року Спеціалізована рада ДФ 64.062.005 прийняла до розгляду дисертацію Кошової Ірини Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Методи та засоби оптимального планування експериментів для дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем».

- 3 грудня 2020 р. в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.005, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 1287 від 21.10.2020 р. для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Кошової Ірини Іванівни:

Звукозапис Відеозапис

- 24 лютого 2020 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Кошовій Ірині Іванівні диплома доктора філософії ДР №001161.

Предметні олімпіади у форматі НМТ