ДФ 64.062.004 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.004

Наказом МОН України № 1064 від 18.08.2020 було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.004 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Погудіна Андрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» на тему "Формування динамічних характеристик електронагрівної рушійної установки для космічного буксира".

Голова ради:

- Епіфанов Сергій Валерійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Електронна пошта: [email protected]   Телефон: +380 50 343 7610

Рецензенти:

- Гакал Павло Григорович, д.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- Лоян Андрій Віталійович, к.т.н., Національний аерокосмічний університет ім. М .Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Алпатов Анатолій Петрович, д.т.н., професор, Український державний хіміко-технологічний університет.

- Дронь Микола Михайлович, д.т.н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Анотація Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Витяг з протоколу

Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

- 18 серпня 2020 року спеціалізована рада ДФ 64.062.004 прийняла до розгляду дисертацію Погудіна Андрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Формування динамічних характеристик електронагрівної рушійної установки для космічного буксира».

- 25 вересня 2020 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.004, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 1064 від 18.08.2020, для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Погудіна Андрія Володимировича:

Звукозапис Відеозапис

- 22 грудня 2020 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Погудіну Андрію Володимировичу диплома доктора філософії ДР №000797.

Предметні олімпіади у форматі НМТ