ДФ 64.062.003 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.003

Наказом МОН України № 710 від 28 травня 2020 року було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.003 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Белєвої Анни Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на тему "Синтез оптимальних за вартісними витратами планів експериментів для дослідження технологічних процесів і систем"

Голова ради:

- Дружинін Євген Анатолійович,  д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

Електронна пошта: [email protected]  Телефон: +380 67 995 5151

Рецензенти:

- Чухрай Андрій Григорович, д.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- Дергачов Костянтин Юрійович, к.т.н., старший науковий співробітник, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Раскін Лев Григорович, д.т.н., профессор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- Гальченко Володимир Якович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.

Анотація Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Витяг з протоколу

Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента 

- 04 червня 2020 року спеціалізована рада ДФ 64.062.003 прийняла до розгляду дисертацію Беляєвої Анни Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Синтез оптимальних за вартісними витратами планів експериментів для дослідження  технологічних процесів і систем».

- 21 липня 2020 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.003, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 710 від 28.05.2020, для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Беляєвої Анни Андріївни:

Звукозапис Відеозапис

- 23 жовтня 2020 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Беляєвій Анні Андріївні диплома доктора філософії ДР №000650.

Предметні олімпіади у форматі НМТ