ДФ 64.062.002 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.002

Наказом МОН України № 710 від 28 травня 2020 року було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.002 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Нгуен Ван Зионга на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» на тему "Розробка конструкції поршня середньообертового дизеля із застосуванням модернізованого методу визначення термонапруженого стану".

Голова ради:

- Епіфанов Сергій Валерійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Електронна пошта: [email protected]   Телефон: +380 50 343 7610

Рецензенти:

- Гакал Павло Григорович, д.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- Петухов Ілля Іванович, к.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Пильов Володимир Олександрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- Абрамчук Федір Іванович, д.т.н., професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Анотація Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Витяг з протоколу

Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента 

- 05 червня 2020 року спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.002 прийняла до розгляду дисертацію Нгуен Ван Зионга на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Розробка конструкції поршня середньообертового дизеля із застосуванням модернізованого методу визначення термонапруженого стану».

- 08 липня 2020 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.002, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 710 від 28.05.2020, для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Нгуен Ван Зионга: 

Звукозапис Відеозапис

- 22 грудня 2020 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Нгуен Ван Зионгу диплома доктора філософії ДР №000796.

Предметні олімпіади у форматі НМТ