ДФ 64.062.001 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 64.062.001

Наказом МОН України № 429 від 23 березня 2020 року було прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.001 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стрєлкіної Анастасії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на тему "Моделі та методи інформаційної технології забезпечення гарантоздатності медичних систем на основі інтернету речей"

Голова ради:

- Висоцька Олена Володимирівна, д.т.н., професор, завідувачка кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +38 (067) 572 6418

Рецензенти:

- Шостак Ігор Володимирович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- Чухрай Андрій Григорович, д.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

- Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., професор, Чернігівський національний технологічний університет.

- Краснобаєв Віктор Анатолійович, д.т.н., професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 

Анотація Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Витяг з протоколу засідання фахового семінару

Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента 

- 24 березня 2020 року спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.001 прийняла до розгляду дисертацію Стрєлкіної Анастасії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Моделі та методи інформаційної технології забезпечення гарантоздатності медичних систем на основі Інтернету речей». 

- 28 квітня 2020 року в аудиторії 231 головного корпусу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.062.001, яка сформована наказом Міністерства освіти і науки України № 429 від 23.03.2020, для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) аспірантки "Кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки" (№ 503) Стрєлкіної Анастасїї Андріївни: 

Звукозапис засідання спеціалізованої вченої ради Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

- 28 серпня 2020 року, Вчена рада Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на своєму засіданні прийняла рішення про видачу Стрєлкіній Анастасії Андріївні диплома доктора філософії ДР №000564.

Предметні олімпіади у форматі НМТ