ДФ 04 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 04

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 04 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Ху Чжена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія, за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка на тему «Designing of aircraft composite beam elements using the method of topological optimization and technological restrictions of manufacturing» («Проектування композитних балкових елементів літальних апаратів з використанням топологічної оптимізації та з урахуванням технологічних обмежень»).

Наказом в.о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» № 249 п.1.8 від 26 жовтня 2023 року на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 3 від 25 жовтня 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Ху Чжена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія, за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка в такому складі:

Голова ради:

-Філіпковський Сергій Володимирович,доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри проектування літаків та вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 99 144 4662

Рецензенти:

-Тараненко Ігор Михайлович,кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри композитних конструкцій і авіаційного матеріалознавства Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Шевцова Марина Анатоліївна,кандидат технічних наук, професор, професор кафедри композитних конструкцій і авіаційного матеріалознавства Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

-Кулик Олексій Володимирович,кандидат технічних наук, доцент, генеральний директор Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова (основне місце роботи); доцент кафедри ракетно-космічних та інноваційних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за сумісництвом);

-Сметанкіна Наталя Володимирівна,доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України».

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Висновок наукового керівника Акт впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента Рецензія Рецензія

Публічний захист дисертації Ху Чжена на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 21 грудня 2023 року о 17.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням.

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

На підставі наказу №67-уч від 19 січня 2024 року, Ху Чжену видано диплом доктора філософії Н24 №000510. 

Предметні олімпіади у форматі НМТ