ДФ 03 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 03

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 03 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Литвиненка Дмитра Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки на тему «Моделі та інформаційна технологія управління комунікаціями та ризиками у проєктах розвитку транспортних систем».

Наказом в.о.ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» № 249 п.1.7 від 26 жовтня 2023 року на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 3 від 25 жовтня 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Литвиненка Дмитра Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки  в такому складі:

Голова ради:

-Шостак Ігор Володимирович,доктор технічних наук, пофесор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення  Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 98 280 9755

Рецензенти:

-Федорович Олег Євгенович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Лутай Людмила Миколаївна,кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мехатроніки та електроніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

-Гусєва Юлія Юріївна,доктор технічних наук, доцент, професор кафедри управління проектами в міському господарстві та будівництві Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова;

-Лобач Олена Володимирівна,кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри стратегічного управління Національного технічного університету «ХПІ».

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Висновок наукового керівника Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Рецензія Рецензія

Публічний захист дисертації Литвиненка Дмитра Петровича на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 14 грудня 2023 року о 16.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням https://khai.edu/ua/nauka/specializovani-radi/informaciya-pro-specializovani-vcheni-radi-na-zdobuttya-stupenya-doktora-filosofii-ta-zahisti/onlajn-translyaciya-zahistu/

Відеозапис Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

На підставі наказу №61-уч від 18 січня 2024 року, Литвиненко Дмитру Петровичу видано диплом доктора філософії Н24 №000511. 

Предметні олімпіади у форматі НМТ