ДФ 02 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Cпеціалізована вчена рада ДФ 02

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 02 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Лі Фангфан на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 – електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 – Електронні комунікації та радіотехніка на тему «Design and analysis of efficient methods for providing a desired quality in image lossy compression (Розробка та аналіз ефективних методів забезпечення бажаної якості при стисненні зображень з втратами)»

Наказом в.о. ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» № 151 від 22 червня 2023 року на підставі рішення Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (протокол № 11 від 22 червня 2023 року) утворено разову спеціалізовану вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний інститут» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Лі Фангфан на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 – електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 – Електронні комунікації та радіотехніка в такому складі:

Голова ради:

-Жила Семен Сергійович,  доктор технічних наук, доцент, завдувач кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Електронна пошта: [email protected]   Телефон: +380 50 688 3567

Рецензенти:

-Горелик Станіслав Ігорович,кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-Абрамова Вікторія Валеріївна,кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій імені О.О. Зеленського Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Опоненти:

-Фриз Сергій Петрович,доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки Житомирського військового інституту  ім. С.П. Корольова;

- Хижняк Анна Василівна,кандидат технічних наук, учений секретар Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту Геологічних наук Національної академії наук України».

Дисертація Дисертація Висновок про наукову новизну 

Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Рецензія

Рецензія

Публічний захист дисертації Лі Фангфан на здобуття ступеня доктора філософії відбудеться 05 вересня 2023 року о 10.00 в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в режимі онлайн-конференції. Трансляція захисту за посиланням (Ідентифікатор конференції: 884 0603 0460. Код доступу: 609477)

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Відеозапис

На підставі наказу №1840-уч від 05 вересня 2023 року, Лі Фангфан видано диплом доктора філософії Н23 №001453. 

Предметні олімпіади у форматі НМТ