Процес рецензування

  Всі матеріали, що надходять для публікації в журналі, мають зовнішнє рецензування, крім того проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля до друку.
  Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. 
  Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
  Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
  У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

  Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

  Дізнатися
  -->