bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Horizon 2020

У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Дане членство надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту Програми.

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.

Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:

 • зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
 • сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності європейської промисловості й бізнесу;
 • за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства.

Відповідно до цих завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні напрямки:

 1. Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи гуманітарні;
 2. Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім того, в межах цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі;
 3. Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до питань європейської ідентичності і культурної спадщини.

Українські установи, організації з кожним роком беруть все активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2014 року і дотепер (станом на кінець січня 2019 року) українські учасники отримали 171 грант на суму 29 690 000 євро. Загальна кількість участей українських організацій – 238. Загалом українські учасники координували 22 проєкти, 4 з них наразі ще реалізуються.

Найбільше фінансування було залучено: 

 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 1,84 млн євро;
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» – 1,26 млн євро;
 • ТОВ «Політеда Клауд» – 1, 22 млн євро.

Найбільша кількість проектів: 

 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка – 7;
 • Спілка геологів України – 7;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 6.

Статистика участей:

 • 52,2% (87 участей, 15,51 млн євро) – середні та малі підприємства;
 • 22,6% (59 участей, 6,7 млн євро) – наукові установи;
 • 17,4% (49 участей, 5,15 млн євро) – ЗВО;
 • 4,2% (22 участі, 1,23 млн євро) – інші установи;
 • 3,7% (21 участь, 1.1 млн євро) – органи виконавчої влади.

Що два роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі Програми для кожного окремого напряму. 27 жовтня 2017 року Європейська Комісія представила нову Робочу програму «Горизонт 2020», що охоплює 2018, 2019 та 2020 бюджетні роки і передбачає фінансування на рівні близько 30 мільярдів євро.

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути