123 Комп’ютерна інженерія | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаВсі спеціальності123 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є програмно-технічні засоби (апаратні, програмовні, реконфігуровні, системне та прикладне програмне забезпечення) комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів, інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи для дослідження, автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації програмно-технічних засобів, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів, методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів, способи подання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання та захисту інформації в комп’ютері, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

Ціллю навчання є підготовка фахівців, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії та підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру в сфері комп’ютерної інженерії.

Підготовка здійснюється на кафедрі комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (кафедра 503) 

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступінь (шаблони навчальних планів)Форма навчанняТермін навчанняВартість навчанняСтандарт вищої освіти
Комп'ютерні системи та мережіБакалавр на основі повної загальної середньої освітиДенна та заочна3 роки та 10 місяцівПосиланняПосилання
Системне програмування
Комп'ютерні системи та мережіБакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»Денна2 роки та 10 місяців Посилання
Системне програмування
Комп'ютерні системи та мережіМагістр, освітньо-професійна програмаДенна та заочна1 рік та 4 місяцяПосиланняПосилання
Системне програмування
Системне програмуванняМагістр, освітньо-наукова програмаДенна та заочна1 рік та 9 місяцівПосилання 
Комп’ютерна інженеріяДоктор філософіїДенна та заочна4 роки  

Предметні олімпіади у форматі НМТ