bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Освітні програми

Освітні програми, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

02 Культура і мистецтво 03 Гуманітарні науки 05 Соціальні та поведінкові науки

07 Управління та адміністрування 08 Право 10 Природничі науки

11 Математика та статистика 12 Інформаційні технології 13 Механічна інженерія

14 Електрична інженерія 15 Автоматизація та приладобудування 16 Хімічна та біоінженерія

17 Електроніка та телекомунікації 19 Архітектура та будівництво 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

27 Транспорт 28 Публічне управління та адміністрування 29

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути