Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, атестація)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Іноземна мова

4

залік

ОК2

Іноземна мова

3

залік

ОКЗ

Елементарна математика

5

іспит

ОК4

Елементарна математика

5

іспит

ОК5

Фізика

5

іспит

ОК6

Фізика

5

іспит

ОК7

Фізика

5

іспит

ОК8

Фізика

5

іспит

ОК9

Вища математика

5

іспит

ОК10

Вища математика

5

іспит

ОК11

Основи прикладної механіки

4

залік

ОК12

Теоретична механіка

4

іспит

ОК13

Вступ до фаху

4

залік

ОК14

Основи авіакосмічної техніки (АКТ)

6

іспит

ОК15

Основи програмування

4

залік

ОК16

Основи програмування

4

іспит

ОК17

Комп’ютерні технології проектування

4

іспит

ОК18

Основи мехатронних систем

4

залік

ОК19

Основи автоматизації

4

іспит

ОК20

Навчальна практика

3

залік

ОК21

Комплексний державний іспит

2

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

90

 

Вибіркові компоненти ОП

ВБ1.1

Іноземна мова (продовження курс)

3

іспит

ВБ2.1

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ВБ1.2

Іноземна мова (продовження курс)

4

іспит

ВБ2.2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ВБ1.3

Гуманітарна дисципліна 1 за вибором:

-  Ергономіка в інформаційно-комунікаційних технологіях;

-  Естетика;

-  Етика;

-  Релігієзнавство;

-  Філософія культури

4

залік

ВБ2.3

Гуманітарна дисципліна 1 за вибором:

-  Ергономіка в інформаційно-комунікаційних технологіях;

-  Естетика;

-  Етика;

-  Релігієзнавство;

-  Філософія культури

ВБ1.4

Гуманітарна дисципліна 2 за вибором:

-  Культурологія;

-  Логіка;

-  Правознавство;

-  Соціологія;

-  Українознавство

4

залік

ВБ2.4

Гуманітарна дисципліна 2 за вибором:

-  Культурологія;

-  Логіка;

-  Правознавство;

-  Соціологія;

-  Українознавство

ВБ1.5

Фізичне виховання

2

залік

ВБ2.5

ВБ1.6

Фізичне виховання

2

залік

ВБ2.6

ВБ1.7

Фізичне виховання

2

залік

ВБ2.7

ВБ1.8

Фізичне виховання

2

залік

ВБ2.8

ВБ1.9

Програмування та методи обчислень

3

іспит

ВБ2.9

Алгоритми та методи обчислень

ВБ1.10

Основи технічного креслення та нарисної геометрії

4

залік

ВБ2.10

Інженерна графіка

Загальний обсяг вибіркових компонент:

30

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

 

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь