Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, які передбачають застосування теоретичних засад та методів економічної науки

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність до формування світогляду шодо розвитку людського буття, суспільства, природі, духовної культури

ЗК2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах

ЗКЗ. Здатність працювати з інформацією, в тому числі .у глобальних комп’ютерних мережах

ЗК4. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомірність

ЗК5. Здатність до ділового (професійного) спілкування державною мовою та іноземною мовою

ЗК6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації у професійній діяльності

ЗК7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

ЗК8. Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові компетентності (ФК):

ФК1. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі математики для статистичної обробки економічних процесів і явищ

ФК2. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі планування та організації діяльності підприємства

ФК3. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі економіки та нормування праці

ФК4. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі бухгалтерського обліку

ФК5 Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі інформаційних систем і технологій на підприємстві

ФК6. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі економічного обґрунтування управлінських рішень

ФК7. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі системи оподаткування

ФК8. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємства

ФК9. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі ціноутворення

ФК10. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі менеджменту

ФК11. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі грошового обігу і кредитних відносин

ФК12. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі маркетингу

ФК13. Здатність використовувати професійно-профільовані знанім в галузі економічного аналізу

ФК14 Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі фінансів

ФК15 Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь