bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ХІ Міжвузівський семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»
ГоловнаОсвітаСтудентські олімпіади, конкурси, семінариХІ Міжвузівський семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

До 90-річчя ХАІ
05 лютого 2020 року

відбудеться

ХІ Міжвузівський семінар
«Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

В межах роботи семінару пропонуємо обговорення за такими напрямами:

І. Соціальні комунікації. Інформаційна справа

 • Соціальні комунікації: проблемні поля розвитку
 • Тренди й тенденції в розвитку сучасних документних комунікацій
 • Інформаційна справа й соціокультурний контекст

ІІ. Філософія. Культура

 • Соціальні технології: специфіка та філософське підґрунтя
 • Проблеми «перехідних» етапів у культурі: історія і сьогодення
 • Модернізація, глобалізація та універсалізація мистецтва як феномен сучасності

ІІІ. Історія. Політологія. Право.

 • Проблеми становлення нової політичної системи в Україні
 • Інформаційне право: вектори сучасних пошуків
 • Сучасне геополітичне становище України та його вплив на державотворчі процеси

ІV. Філологія. Лінгвістика.

 • Мова і суспільство: сучасні соціолінгвістичні студії
 • Інноваційні методики вивчення іноземних мов: пріоритети й альтернативи

V. Психологія. Педагогіка. Соціологія

 • Особистість у віртуальному середовищі: психологічний та соціологічний аспекти
 • Оновлення та переоцінка ролі вищої освіти в інформаційному суспільстві
 • Соціологічні дослідження як інструмент моніторингу й визначення способів корекції поведінки соціальних груп.

Робочі мови семінару: українська, англійська.

 

Звернутись