bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра психології (704)

Представники

Керівництво
Жидко Максим Євгенович
Жидко Максим Євгенович

завідуючий кафедрою

Контакти:

(057) 788-42-07

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри
  • ЛабораторіЇ, центри, наукові гуртки для школярів
  • Партнери

Завідувач кафедри - кандидат психологічних наук, доцент - Жидко Максим Євгенович

Кафедра психології як випускова була заснована 1 листопада 2002 р. У штат кафедри входять 5 професорів, докторів наук і 19 кандидатів наук, доцентів. За роки існування кафедри захищено більше 10 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 500 наукових праць. Спеціальність 053 «Психологія» готує психологів освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр». Підготовка фахівців  за спеціальністю (освітня програма?) спрямована на набуття випускниками (здобувачами) фундаментальних психологічних знань і практичних навичок з надання психологічної допомоги та їх  застосування в умовах професійної діяльності.

Кафедра одержує схвальні відгуки щодо якості підготовки й професійного рівня студентів.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

053 Психологія

Сайт кафедри

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути