bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра права (702)

Представники

Керівництво
Голубов Артем Євгенович
Голубов Артем Євгенович

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Гордеюк Алла Олександрівна
Гордеюк Алла Олександрівна

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Гуцу Світлана Федорівна
Гуцу Світлана Федорівна

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Каніщев Григорій Юрійович
Каніщев Григорій Юрійович

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Каткова Тетяна Генадіївна
Каткова Тетяна Генадіївна

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кісіль Юрій Іванович
Кісіль Юрій Іванович

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Копилов Володимир Олександрович
Копилов Володимир Олександрович

професор кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Матвеєва  Анастасія Володимирівна
Матвеєва Анастасія Володимирівна

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Мкртчян Марина Георгіївна
Мкртчян Марина Георгіївна

старший викладач кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Раздіна  Олена  Вікторівна
Раздіна Олена Вікторівна

доцент кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Селевко Володимир Борисович
Селевко Володимир Борисович

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Спіцина  Ганна Олександрівна
Спіцина Ганна Олександрівна

завідувач кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Стєбєлєв  Антон Михайлович
Стєбєлєв Антон Михайлович

викладач кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Федосенко Наталія  Анатоліївна
Федосенко Наталія Анатоліївна

викладач кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Шинкаренко Ігор Ростиславович
Шинкаренко Ігор Ростиславович

професор кафедри 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Цимбалістий Віталій Анатолійович
Цимбалістий Віталій Анатолійович

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Чалабієва  Маріям Рзаївна
Чалабієва Маріям Рзаївна

аспирант кафедры 702

Контакти:

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри
  • ЛабораторіЇ, центри, наукові гуртки для школярів
  • Партнери

Кафедра права є структурним підрозділом гуманітарного факультету, що здійснює навчально-виховну, наукову і методичну роботу зі спеціальності 081 «Право», а також забезпечує інші спеціальності Університету загальними компетенціями такими як здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена громадянськогосуспільства, усвідомлювати його цінності та необхідність сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Кафедра орієнтована на підготовку фахівців, здатних на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та юридичні знання, вільно орієнтуватися у правових інститутах усіх галузей права, діяти згідно принципів правової держави та загальноприйнятих правових приписів. Специфіка підготовки фахівців у сфері права дає змогу підготувати висококваліфіковані кадри, які мають поглиблені знання з інформаційного,  повітряного та цивільного права.

Професорсько-викладацький склад кафедри:19 викладачів, з яких 12 мають науковий ступень кандидата наук; ступень доктора наук – 2: вчене звання доцента – 11; профессора – 1.

Викладачі постійно проходять стажування у вітчизняних та зарубіжних юридичних освітніх центрах. Підвищують свою професійну майстерність на семінарах, конференціях та тренінгах.

Студенти займають призові місця у Всеукраїнському конкурсі наукових та творчих робіт з прокурорсько-слідчої діяльності; Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.

Приймають участь у наукових конференція та практичних семінарах з актуальних питань юриспруденції.

Сайт кафедри

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути