bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра філософії та суспільних наук (701)

Представники

Керівництво
Васильєва Людмила Анатоліївна
Васильєва Людмила Анатоліївна

доцент кафедри 701

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Ковальова Ірина Іванівна
Ковальова Ірина Іванівна

доцент кафедри 701

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Колотова Людмила Володимирівна
Колотова Людмила Володимирівна

доцент кафедри 701

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Півень  Георгій Георгійович
Півень Георгій Георгійович

старший викладач кафедри 701

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Чмихун  Світлана  Євгенівна
Чмихун Світлана Євгенівна

доцент кафедри 701

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Більчук Наталя Леонідівна
Більчук Наталя Леонідівна

завідуюча кафедрою

Контакти:

(057) 788-42-78

(факс)

Приймальна:

Сторінка в Facebook
Качуров Євгеній Васильович
Качуров Євгеній Васильович

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Ковалевская Ольга Вікторівна
Ковалевская Ольга Вікторівна

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кузнецов Анатолій Юрійович
Кузнецов Анатолій Юрійович

професор кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Свящук Андрій Леонідович
Свящук Андрій Леонідович

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Соловйов Віталій Георгійович
Соловйов Віталій Георгійович

асистент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Широка Світлана Іванівна
Широка Світлана Іванівна

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри
  • Партнери

Історія кафедри починається з утворення Харківського авіаційного інституту в 30-ті р/ ХХ ст. Сучасну назву кафедра отримала 1978 року. З 1991 року на кафедрі працює аспірантура, 17 випускників якої захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук. Також співробітниками кафедри написано та захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.

Основною метою діяльності кафедри є формування у студентів критичного мислення, загального культурного кругозору, здатності до  осмислення наукових, політичних та гуманітарних викликів сьогодення, вміння прогнозувати розвиток соціальних процесів.

Кафедра забезпечує викладання  загальної для студентів усіх спеціальностей дисципліни «Філософія» та низки варіативних гуманітарних курсів для бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Студентам пропонуються на вибір: «Логіка та основи аргументації», «Основи логічного аналізу та ораторського мистецтва», «Етика ділового спілкування», «Порівняльний аналіз світових релігій», «Філософія природознавства», «Демократія: від теорії до практики» тощо.

Наразі на кафедрі працюють 7 викладачів, з яких 6 мають науковий ступень (1 доктор, 5 кандидатів філософських наук),  4 викладачі мають вчене звання доцента.

Науково-дослідницька робота проводиться за темою «Філософія ідентичності соціального суб’єкта».

Під керівництвом викладачів студенти приймають участь у наукових конференціях, написанні наукових робіт та тез доповідей.

Сайт кафедри

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути