bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра мехатроніки та електротехніки (305)

Представники

Керівництво
Собчак Андрій Павлович
Собчак Андрій Павлович

завідуючий кафедрою

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Фомичов Костянтин Федорович
Фомичов Костянтин Федорович

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Благодарний Микола Петрович
Благодарний Микола Петрович

професор кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Постніков Володимир Миколайович
Постніков Володимир Миколайович

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Лутай Людмила Миколаївна
Лутай Людмила Миколаївна

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Агаркова Світлана Анатоліївна
Агаркова Світлана Анатоліївна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Бояркін Андрій Олександрович
Бояркін Андрій Олександрович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Косиченко Ольга Миколаївна
Косиченко Ольга Миколаївна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Рижиков Сергій Костянтинович
Рижиков Сергій Костянтинович

завідуючий лабораторією

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кочук Сергій Борисович
Кочук Сергій Борисович

доцент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кіслий Анатолій Григорович
Кіслий Анатолій Григорович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Білоконська Юлія Валентинівна
Білоконська Юлія Валентинівна

аспирант кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Василенко Валентина Василівна
Василенко Валентина Василівна

старший лаборант

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Хохлова Наталія Володимирівна
Хохлова Наталія Володимирівна

інженер 1-й категорії

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Бреславець Марія Володимирівна
Бреславець Марія Володимирівна

аспірант кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Васильев Валерій Олексієвич
Васильев Валерій Олексієвич

аспірант кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри
  • ЛабораторіЇ, центри, наукові гуртки для школярів
  • Партнери

Кафедра мехатроніки та електротехніки - освітньо-науковий підрозділ факультету систем управління літальних апаратів, який орієнтований на вирішення завдань підготовки висококваліфікованих бакалаврів та магістрів з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також з галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Випускники кафедри досконало володіють знаннями та практичними навичками з електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, електроенергетики. Вони вміють самостійно вирішувати завдання зі створення, впровадження, налаштування і обслуговування систем автоматизації з використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління, розроблювати прикладне програмне забезпечення для вирішення задач автоматизації і обробки даних.

Детальніше

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути