bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра вищої математики та системного аналізу (405)

Представники

Керівництво
Ніколаєв Олексій Георгійович
Ніколаєв Олексій Георгійович

завідуючий кафедрою

Контакти:

(057) 788-40-39

(факс)

Приймальна:

Сторінка в Facebook
Барахов Костянтин Петрович
Барахов Костянтин Петрович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Бахмет Андрій Геннадійович
Бахмет Андрій Геннадійович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Бахмет Геннадій Костянтинович
Бахмет Геннадій Костянтинович

доцент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Брисіна Ірина Вікторівна
Брисіна Ірина Вікторівна

доцент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Вознюк Сергій Миколайович
Вознюк Сергій Миколайович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Головченко Олександр Васильович
Головченко Олександр Васильович

профессор

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Зайденварг Ольга Леонидівна
Зайденварг Ольга Леонидівна

Старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Іванов Юрій Олександрович
Іванов Юрій Олександрович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кальчук Наталія Леонидівна
Кальчук Наталія Леонидівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Корольков Костянтин Юрійович
Корольков Костянтин Юрійович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кощавець Петро Тихонович
Кощавець Петро Тихонович

доцент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Курєннов Сергій Сергійович
Курєннов Сергій Сергійович

професор

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Мураховська Олена Анатоліївна
Мураховська Олена Анатоліївна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Макарічев Віктор Олександрович
Макарічев Віктор Олександрович

доцент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Поляков Олександр Григорович
Поляков Олександр Григорович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Прохорова Ольга Михайлівна
Прохорова Ольга Михайлівна

доцент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Проценко Володимир Сидорович
Проценко Володимир Сидорович

професор

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Рвачов Володимір Олексійович
Рвачов Володимір Олексійович

професор

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Рвачова Тетяна Володимирівна
Рвачова Тетяна Володимирівна

доцент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Томілова Євгенія Павлівна
Томілова Євгенія Павлівна

cтарший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Українець Наталія Анатоліївна
Українець Наталія Анатоліївна

cтарший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Шехватова Олена Михайлівна
Шехватова Олена Михайлівна

cтарший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Шпілінська Ольга Леонидівна
Шпілінська Ольга Леонидівна

старший преподаватель

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Щербакова Юнна Анатоліївна
Щербакова Юнна Анатоліївна

доцент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Яресько Дмитро Іванович
Яресько Дмитро Іванович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Савченко Ніна Валеріївна
Савченко Ніна Валеріївна

асистент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри

Кафедра вищої математики та системного аналізу проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою професіоналів з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 124 «Системний аналіз» (освітня програма Системний аналіз і управління), а також з викладанням математичних дисциплін для широкого кола інших спеціальностей вищої освіти.

Головна мета діяльності викладацького корпусу кафедри – це підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення складних проблем незалежно від сфери їх професійної діяльності. Високий рівень кваліфікації викладачів забезпечується за рахунок постійного підвищення кваліфікації, а також через аспірантуру та докторантуру.

Зміст підготовки фахівців відповідає найсучаснішим вимогам регіональної та національної економіки в цілому. Адаптація здобувачів до потреб сучасного ринку праці досягається за рахунок різних видів практик, які проводяться на навчально-науковій базі університету та на підприємствах і в ІТ- компаніях. Спільно з підприємствами і установами різної форми власності кафедра проводить роботу зі сприяння працевлаштуванню випускників спеціальності «Системний аналіз».

Кафедра підтримує наукові зв'язки з закладами вищої освіти і науковими центрами України, а саме: ІПСА при НТУУ «КПІ» (м. Київ), Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів), Дніпровським, Львівським та Одеським національними університетами. Аналіз результатів навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Системний аналіз» свідчить про неослабний інтерес до неї широкого кола школярів, а результати працевлаштування випускників – про стабільний попит на фахівців цієї спеціальності на ринку праці.

Детальніше

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути