bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра фізики (505)

Представники

Керівництво
Таран  Анатолій Олексійович
Таран Анатолій Олексійович

завідуючий кафедрою 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Мигаль Валерій Павлович
Мигаль Валерій Павлович

професор кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Чугай  Олег Миколайович
Чугай Олег Миколайович

професор кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Комозинський Петро Адамович
Комозинський Петро Адамович

професор кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Подшивалова Оксана Володимирівна
Подшивалова Оксана Володимирівна

професор кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кислицин Олександр Петрович
Кислицин Олександр Петрович

доцент кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Петрова Ольга Іванівна
Петрова Ольга Іванівна

доцент кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Охрімовський Андрій Михайлович
Охрімовський Андрій Михайлович

доцент кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Луньов Ігор Валентинович
Луньов Ігор Валентинович

доцент кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Клименко Ігор Андрійович
Клименко Ігор Андрійович

доцент кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Олійник Сергій Володимирович
Олійник Сергій Володимирович

доцент кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Воронович Даніїл Олександрович
Воронович Даніїл Олександрович

доцент кафедри 505

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Зайцева Лілія Василівна
Зайцева Лілія Василівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Вармінський Михайло Володимирович
Вармінський Михайло Володимирович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Гаврикова Ірина Германівна
Гаврикова Ірина Германівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри
  • ЛабораторіЇ, центри, наукові гуртки для школярів
  • Партнери

 Кафедра фізики забезпечує освітні програми за дисциплінами: «Експериментальна та теоретична фізика», «Загальна фізика» «Концепції сучасного природознавства». Головним завданням кафедри в рамках освітнього процесу є формування у студентів уявлень про єдину фізичну картину світу та закономірності будови матерії і її руху, що відображаються в найбільш загальних законах фізики, а також навичок використання набутих знань в майбутній професійній діяльності. Це допомагає студентам сформувати єдиний науковий підхід до аналізу фізичних явищ і процесів, закладених в принципи дії технічних пристроїв, приладів і машин.

Викладацький склад кафедри: 3 доктори наук, професори, 10 кандидатів наук (з них 7 доцентів), 2 старших викладачі. Педагоги кафедри є авторами декількох монографій та підручників, постійними учасниками та спікерами міжнародних наукових та навчально-методичних конференцій (Японія, Франція, Австрія, Єгипет, Канада). Окремі викладачі кафедри пройшли стажування за кордоном і проводять заняття англійською мовою.

Колектив кафедри виконує науково-дослідницьку роботу за трьома напрямками:

  1. Дослідження особливостей застосування плазмового розряду над поверхнею рідини для її очистки.
  2. Параметричне моделювання фізичних, біологічних та технологічних процесів.
  3. Дослідження дефектно-домішкових станів кристалів AIIBVI.

Її результати регулярно публікуються в провідних фахових виданнях (Nature, Solid State Phenomena, Semiconductors та ін.).

Студенти - члени фізичного гуртка «Квант», - регулярно займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з фізики, конкурсах, інноваційних проектах з провідними підприємствами та установами.

Детальніше

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути