bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра публічного управління та підприємництва (601)

Представники

Керівництво
Хлівна Ірина Вікторівна
Хлівна Ірина Вікторівна

професор кафедри 601

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Волкова Неоніла Дмитрівна
Волкова Неоніла Дмитрівна

прогфесор кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Захарченко Микола Іванович
Захарченко Микола Іванович

доцент кафедри 601

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Купріянова  Валентина Сергіївна
Купріянова Валентина Сергіївна

доцент кафедри 601

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Павленко Тетяна Юріївна
Павленко Тетяна Юріївна

доцент кафедри 601

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Поліщук Олена Олексіївна
Поліщук Олена Олексіївна

доцент кафедри 601

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Хмель Сергій Миколайович
Хмель Сергій Миколайович

доцент кафедри 601

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Волкова  Людмила Олександрівна
Волкова Людмила Олександрівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Зіброва Олена Володимирівна
Зіброва Олена Володимирівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Калашнікова  Василиса Ігорівна
Калашнікова Василиса Ігорівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Лисак Олександр Павлович
Лисак Олександр Павлович

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Любушкіна  Ірина Олександрівна
Любушкіна Ірина Олександрівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Омельченко Ольга Леонидівна
Омельченко Ольга Леонидівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Середенко Вікторія Валентинівна
Середенко Вікторія Валентинівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Тур Ірина Юріївна
Тур Ірина Юріївна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Хмель Валентина Іванівна
Хмель Валентина Іванівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Шведова Ганна Миколаївна
Шведова Ганна Миколаївна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Дєгтяр Андрій Олегович
Дєгтяр Андрій Олегович

Професор

Контакти:

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри
  • ЛабораторіЇ, центри, наукові гуртки для школярів
  • Партнери

Кафедра публічного управління та підприємництва – структурний підрозділ (випускова кафедра) факультету програмної інженерії та бізнесу, що готує фахівців за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 281 «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту. Викладачі кафедри постійно застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно поповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру і постійно стимулюють активну діяльність студентів.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження «Економіко-теоретичні та соціально-економічні аспекти господарського механізму» (0117 U005478).

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах трансформаційної економіки.

Студенти  приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. Під керівництвом д.е.н., проф. Жихор О.Б. у 2017/2018 н.р. студенти здобули 5 перемог.

На кафедрі працює науковий гурток «Мозковий фітнес – старт у майбутнє!»

На кафедрі проводяться науковий та методичний семінари, на яких розглядаються напрями вдосконалення наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузях публічного управління та підприємництва.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях і тренінгах.

Детальніше

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути